Vragen over ouderenmishandeling

ouderenmishandeling.jpg
04 Bart Jonkman - vierkant.jpg 3. Fenneke Fredrikze - Roetman - vierkant
Door Bart Jonkman, Fenneke Fredrikze op 7 november 2018 om 17:00

Vragen over ouderenmishandeling

Raadsleden Kimberley Siccama (Harderwijk Anders) en Bart Jonkman (ChristenUnie) hebben vragen gesteld aan het College over ouderenmishandeling.
Voor zover bekend heeft één op de 20 ouderen hiermee te maken. Mensen in de omgeving voelen zich vaak machteloos of handelingsverlegen. Zorg- en welzijnsprofessionals zijn nauwelijks geschoold op dit gebied en ook bij veel vrijwilligers ontbreekt kennis over dit onderwerp.

De vragen leest u hieronder.

Harderwijk Anders en de ChristenUnie, die het waardig ouder worden een bijzonder belangrijk onderwerp vinden en willen opkomen voor deze kwetsbare groep in onze samenleving, zien graag dat het signaleren van ouderenmishandeling en weten hoe daar naar te handelen meer en breed gedragen wordt in onze samenleving. Hierom stellen wij u dan ook de volgende vragen:

  1. Is het u bekend dat er weinig kennis over ouderenmishandeling onder professionals en vrijwilligers is?
  2. Bent u met ons van mening dat het ontbreken van deze kennis bijdraagt aan de handelingsverlegenheid en daarmee ouderenmishandeling niet voldoende wordt tegengegaan?
  3. Bent u bereid om een (meer) initiërende rol te spelen om – in het kader van preventie – een actief scholingsbeleid uit te zetten voor zowel voor professionals als vrijwilligers?
  4. Bent u bereid als gemeente om in relatie tot de centrumgemeente Apeldoorn een trekkersrol in deze te vervullen? 

namens de fracties van Harderwijk Anders en de ChristenUnie, Kimberley Siccama en Bart Jonkman

Deel dit bericht

Labels: , ,