Aardgasvrij wonen is geen technisch, maar een sociaal vraagstuk

Aardgasvrij wonen (logo).jpg
2. Marcel Heldoorn - vierkant
Door Marcel Heldoorn op 30 januari 2019 om 19:00

Aardgasvrij wonen is geen technisch, maar een sociaal vraagstuk

Gisteravond was er een stadsgesprek over aardgasvrij wonen met alle inwoners van Harderwijk en Hierden. Ongeveer 450 stadsgenoten kwamen opdagen om mee te praten over het waarom, hoe en wat.
Raadslid Marcel Heldoorn was aanwezig en deelt de inzichten die hij opdeed hieronder.

Presentator en Harderwijker Jan Douwe Kroeske trapte af met een korte introductie van het onderwerp. Via een online peiling bleek dat iets meer dan de helft van de aanwezigen al bezig was met duurzaamheidsmaatregelen.

Wethouder

Daarna was de beurt aan wethouder Christianne van der Wal die over het onderwerp duurzaamheid gaat. Ze begon over de uitdaging waar we als inwoners, bestuur (en gemeenteraad) voor staan. In de Routekaart Energieke Stad is voor Harderwijk de doelstelling afgesproken van 45% minder CO2-uitstoot in 2031. De Rijksoverheid heeft besloten dat woonwijken in 2050 gasloos moeten zijn. De uitdaging is groot, maar we hoeven gelukkig niet overhaast maatregelen te nemen. Tot 2050 hebben we nog 30 jaar. En dat is tijd genoeg om behapbare stappen te zetten. Voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

De aanpak

Machiel Karels, projectleider aardgasvrij wonen bij de gemeente lichtte toe hoe het project op het gemeentehuis is voorbereid. Het stadsgesprek van vanavond is de start van het project. Doel is om ideeën bij inwoners op te halen die meegenomen kunnen worden in de rest van het traject. Het idee is om per wijk aan de slag te gaan. Wat het goede moment voor een wijk is kan afhangen van de leeftijd van de woningen, de soort woningen, de energielabels en nog veel meer.

Ervaringen uit Wageningen

Wageninger Wanka Lelieveld heeft de Benedenbuurt in beweging gekregen om bezig te gaan met aardgasvrij wonen. Concreet wordt er onderzocht of en hoe er een collectief warmtenet gerealiseerd kan worden. Met dit warmtenet kunnen de huizen van duurzame warmte voorzien worden. De buurtbewoners hebben zich verenigd in de coöperatie Warmtenet Oost Wageningen (WOW) zodat de belangen van de bewoners effectief behartigd kunnen worden. Op deze manier hoeft niet in en aan ieder huis een warmtepomp geplaatst te worden, maar komt de warmte via een leiding in huis.

Mooi om te zien dat er op andere plekken al ervaringen worden opgedaan waar we van kunnen leren.

In gesprek

Na de pauze gingen we in groepen per wijk in gesprek. De terugkoppeling van deze gesprekken per wijk wordt binnenkort op de website van de gemeente geplaatst.

Mijn gedachten

Toen ik na afloop door de koude avondlucht terugfietste naar Drielanden bedacht ik me dat de energietransitie waar we voor staan niet vooral een technische uitdaging vormt, die gaat over tonnen CO2, rendementen van windmolens en warmtepompen. Nee, de grootste uitdaging ligt op sociaal gebied. Hoe slagen we er met elkaar in om stappen te zetten die iedereen kan meemaken. Hoe maken we het haalbaar voor iedereen? En wat betekent dat als je een kleine beurs hebt of een grotere?

Uit het verhaal uit Wageningen bleef me bij dat door de wijkgesprekken die gevoerd zijn en de coöperatie die is opgezet er heel veel contact ontstond tussen de wijkbewoners. Tijdens de koffie bij de vergaderingen en informatieavonden ging het echt niet alleen over duurzaamheid en energiebesparing. Het ging ook over speelplaatsen, verkeersveiligheid, zorgen voor elkaar en ontmoeting.

Aardgasvrij wonen is geen technisch, maar een bovenal een sociaal vraagstuk. Met de juiste aanpak levert het veel meer op dan vergroening. 

Marcel Heldoorn
raadslid

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , ,