Armoede de wereld uit!

armoede.jpg
04 Bart Jonkman - vierkant.jpg CU-Socialmedia logo (zwart).png
Door Bart Jonkman, Webredactie Harderwijk-Hierden op 18 november 2019 om 09:33

Armoede de wereld uit!

Een paar dagen geleden berichte het nieuws dat de hongersnood in de wereld weer aan het toenemen is. Geen voedsel hebben, het is voor mij ondenkbaar. Uiteraard is de wereld groot, maar mijn wereld is klein. In mijn omgeving zijn er ook mensen die een tekort op voedsel hebben. En nog op tal van andere behoeften, zoals kleding, speelgoed en studiemateriaal. Armoede, het is niet iets van ‘ver van mijn bed’. Het is een fenomeen dat steeds meer en zichtbaarder in onze samenleving wordt. De kloof tussen rijk en arm neemt toe. Juist zij die zich aan de verkeerde kant bevinden hebben het zwaar.

Onlangs werd in een vergadering van de raad van de Gemeente Harderwijk gedebatteerd over de Voedselbank. De wens bestaat om een nieuw pand te bouwen en om zo beter en meer inwoners te kunnen helpen. Armoede is dus een realiteit. Als ChristenUnie hebben wij hier oog voor, maar ervaren we ook schaamte. Want kennelijk zijn we met het gemeentelijk beleid niet in staat om een initiatief als de Voedselbank onnodig te maken. Sterker, er zijn meer particuliere en charitatieve initiatieven in Harderwijk. Denk maar aan ‘Nel’s Kleding Service’ of ‘Mensen in Nood’ en het diaconaat van de plaatselijke kerken zijn al zolang die kerken bestaan actief.

 Wij zijn ons als (Christelijke) politiek verplicht in te spannen om de armen te ondersteunen. Daarvoor is ook vanuit de lokale overheid het nodig om kritisch te kijken naar het eigen beleid. Wat maakt dat er goede voorzieningen voor minder draagkrachtigen bestaan en tegelijk armoede de werkelijkheid van elke dag is? In hoeverre weten wij onze inwoners hierin te bereiken? Worden de problemen vanuit de hulpverlening wel in de kern aangepakt?

Om deze (en andere) vragen te beantwoorden mocht ik namens de ChristenUnie in voornoemde vergadering een unaniem gedragen motie indienen om het armoedebeleid in de Gemeente Harderwijk verder aan te scherpen. Hopelijk draagt dit actief bij aan vermindering van armoede in Harderwijk en Hierden. Uiteindelijk willen we toch dat niemand in deze wereld honger lijdt? Ook niet in onze mooie gemeente.

Bart Jonkman
raadslid ChristenUnie

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , ,