Hoe zit het met zorgfraude in Harderwijk

zorgfraude.jpg
04 Bart Jonkman - vierkant.jpg CU-Socialmedia logo (zwart).png
Door Bart Jonkman, Webredactie Harderwijk-Hierden op 21 januari 2020 om 10:00

Hoe zit het met zorgfraude in Harderwijk

In de eerste week van dit nieuwe jaar schonk Nieuwsuur aandacht aan zorgfraude in Nederland. Zo werd met name het beleid gehekeld,  waardoor “nieuwe fraudeurs het veel te gemakkelijk wordt  gemaakt.” Een toename aan ‘gesjoemel’ met zorggeld is het gevolg en – volgens onderzoek van Nieuwsuur – het Openbaar Ministerie (OM) heeft het nakijken. Zo worden declaraties voor bijvoorbeeld thuiszorg die nooit geleverd is ingediend of wordt er gefraudeerd met Persoonsgebonden Budgetten (PGB). Het OM berichtte daarbij over niet voldoende mankracht te beschikken om dit probleem aan te kunnen pakken.
Om te weten hoe de situatie in Harderwijk is, stelde raadslid Bart Jonkman vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Met de decentralisatie van onder andere de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) liggen sinds 2015 de verantwoordelijkheden ook voor een groot deel bij de Nederlandse gemeenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zelfs speciaal het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) opgericht voor onder andere dit soort problemen. Voor vele jaren terug heeft de ChristenUnie in Harderwijk al aandacht gevraagd voor het handhaven op fraude van zorggeld en bijstandsuitkeringen. Want ook in onze gemeente zijn hiermee in het verleden negatieve ervaringen opgedaan.

De ChristenUnie heeft daarom de volgende vragen gesteld:

  1. Hebben er sinds de decentralisatie in de Gemeente Harderwijk zaken voorgedaan waarbij sprake was van zorgfraude? Indien nee, waardoor denkt u dat dit in de Gemeente Harderwijk niet plaatsvindt en wat is nodig om zorgfraude eventueel beter in beeld te krijgen? Zo ja, over welke aantallen en bedragen gaat het dan en is daarbij ook het KCHN gecontacteerd?
  2. Wordt er bij het inkoopbeleid onderzoek gedaan naar de integriteit en financiële transparantie van betreffende zorgorganisaties? Hoe wordt hier vervolgens dan op gestuurd?
  3. Hoe wordt er bij afgifte van een PGB actief gestuurd op de taak en verantwoordelijkheid van de casusregisseur, zodat ‘gesjoemel’ niet plaats kan vinden of eventueel eerder ontdekt wordt?
  4. Is uw uitvoeringsorganisatie voldoende geëquipeerd om zorgfraude aan te pakken? Indien nee, wat heeft u concreet aan personeel, uren en middelen extra nodig? Zo ja, is het nodig het beleid op zorgfraude aan te passen?

Via onze website houden we u op de hoogte van de antwoorden van het college.

Bart Jonkman
raadslid ChristenUnie Harderwijk

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , , , ,