Algemene ledenvergadering

Uitnodiging 13 november 2017

Beste leden van de ChristenUnie Harderwijk,

Maandag 13 november 2017 organiseert de ChristenUnie Harderwijk een ledenvergadering waarin vooral de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 worden behandeld. Uw aanwezigheid wordt dan ook zeer op prijs gesteld, want ChristenUnie Harderwijk kan niet zonder de goede en duidelijke inbreng van u, de leden.

Datum: 13 november 2017

Lokatie: Zaal in bijgebouw van Plantagekerk, Stationslaan, Harderwijk

Tijdstip: inloop vanaf 19.30 met koffie en koek, start vergadering om 20.00 uur

Agenda

  1. Opening door voorzitter

  2. Mededelingen (notulen vorige vergadering, financiën, post)

  3. Concept-kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 (zie hieronder)

  4. Beoogd kandidaat-wethouder

  5. Concept-verkiezingsprogramma (zie hieronder)

  6. Plannen voor de campagne

  7. Rondvraag

  8. Sluiting

Na afloop van het formele gedeelte (uiterlijk 22.00 uur) is er een informeel deel tot 22.30 uur.

Het bestuur stelt uw aanwezigheid en inbreng op prijs. Hopelijk tot 13 november a.s.

Als u dan niet kunt, dan horen we graag uw mening via secretaris@harderwijk.christenunie.nl 

Met vriendelijke groet,

Maarten van de Fliert, voorzitter
Annerieke Pruim, secretaris