Persberichten

RSS icon linking to RSS overview

ChristenUnie onderschrijft Coalitieakkoord Aanpakken met ambitie

Vischpoort, Harderwijk16 mei 18:00 uur Na een intensieve periode van onderhandelen heeft de ChristenUnie haar handtekening gezet onder een coalitieakkoord Aanpakken met ambitie van vier partijen, Harderwijk Anders, VVD, CDA en ChristenUnie. Het is een akkoord op hoofdlijnen waar het college samen met de samenleving nadere invulling aan gaat geven. De ChristenUnie heeft alle vertrouwen in het nieuwe college en is dan ook tevreden met de inhoud van het coalitieakkoord en wel om de volgende redenen.. lees verder

ChristenUnie kiest Mirjam Driest als nieuwe fractievoorzitter

CU-Socialmediafoto.png28 maart 22:00 uur Harderwijk – Tijdens de eerste vergadering na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de fractie van de ChristenUnie unaniem Mirjam Driest-Wijnholds tot haar nieuwe fractievoorzitter gekozen. Zij neemt de functie over van Marcel Companjen. Hij werd afgelopen najaar door het bestuur van de ChristenUnie voorgedragen als kandidaat voor het wethouderschap toen de huidige wethouder Pieter Teeninga bekend maakte niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe collegeperiode. lees verder