Met welke onderwerpen houdt de wethouder zich bezig?

Met welke onderwerpen houdt de wethouder zich bezig?

 • Ruimtelijke opgaven:
  • Drielanden;
  • Waterfront; 
  • Lorentz; 
  • Stationsomgeving.
 • Onderwijs:
  • Kinderopvang;
  • Peuterspeelzaalwerk;
  • Basisonderwijs;
  • Voortgezet onderwijs;
  • Leerlingenvervoer;
  • Passend onderwijs.
 • Bovengemeentelijke ontwikkelingen;
  • Dagelijks bestuur Regio Noord-Veluwe;
  • Omgevingsdienst van Noord-Veluwe (ODNV).
 • Milieu:
  • Milieubeleid
  • Duurzaamheid.
RSS icon linking to RSS overview