Contact

Indien u in contact wilt komen met het bestuur van ChristenUnie Harderwijk/Hierden, dan kunt u dit doen via onze secretaris of voorzitter.

Contactgegevens

Voorzitter Maarten van de Fliert:

voorzitter@harderwijk.christenunie.nl

Secretaris Elseline Goosensen-Foppen:

secretaris@harderwijk.christenunie.nl

Webmaster

Mocht u tips of opmerkingen hebben over deze site, dan kunt u een e-mail sturen naar webmaster@harderwijk.christenunie.nl.

Bankrelatie

Als u de ChristenUnie Harderwijk/Hierden financieel wilt steunen, kunt u een gift overmaken naar IBAN:  NL27 TRIO 0320 6056 98 t.n.v. ChristenUnie Harderwijk-Hierden, onder vermelding van: Gift.