Contact

Indien u in contact wilt komen met het bestuur van ChristenUnie Harderwijk/Hierden, dan kunt u dit doen via onze secretaris of voorzitter.

Secretaris van het bestuur

Johannes Floor

Contact via het e-mail-adres: 


secretaris@harderwijk.christenunie.nl

Voorzitter van het bestuur

Maarten van de Fliert

Contact via het e-mail-adres:


voorzitter@harderwijk.christenunie.nl

Webmaster

Mocht u tips of opmerkingen hebben over deze site, dan kunt u een mail sturen naar webmaster@harderwijk.christenunie.nl.

Bankrelatie

Als u de ChristenUnie Harderwijk/Hierden financieel wilt steunen, kunt u een gift overmaken naar:

Rekeningnummer:

     

6183587

IBAN:

NL91INGB0006183587

Banknaam:

ING BANK NV

t.n.v.

Christenunie Harderwijk/Hierden