Contact

Indien u in contact wilt komen met het bestuur van ChristenUnie Harderwijk/Hierden, dan kunt u dit doen via onze secretaris of voorzitter.

Secretaris van het bestuur

Christiaan Kats
Braambergerhout 15
3845 HJ Harderwijk

E-mail
secretaris@harderwijk.christenunie.nl

Telefoon

06-83357268

Voorzitter van het bestuur

Maarten van de Fliert
voorzitter@harderwijk.christenunie.nl

Webmaster

Mocht u tips of opmerkingen hebben over deze site, dan kunt u een e-mail sturen naar webmaster@harderwijk.christenunie.nl.

Bankrelatie

Als u de ChristenUnie Harderwijk/Hierden financieel wilt steunen, kunt u een gift overmaken naar IBAN: NL91 INGB 000 6183587 t.n.v. ChristenUnie Harderwijk-Hierden, onder vermelding van: Gift.