Homepage

RSS icon linking to RSS overview

...voor de bloei van de stad...

Kandidatenlijst GR2018 vastgesteld14 november Op 13 november heeft de ledenvergadering het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 vastgesteld. lees verder

Mantelzorgers in het zonnetje

bloemetje10 november Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is. Op de jaarlijkse 'Dag van de Mantelzorg' staan de mantelzorgers centraal. lees verder

Wethouder Pieter Teeninga komt na verkiezingen niet terug

CU-Socialmediafoto.jpg23 oktober Een goed zittend colbert “Het werk van wethouder heb ik van vanaf de eerste dag met ontzettend veel plezier gedaan en past mij als een goed zittend colbert“, zegt Pieter Teeninga. “Toch, alles ... lees verder

Podiumkunsten gegarandeerd!

4. Bart Jonkman.jpg21 september Op 14 september 2017 is er door de gemeenteraad van Harderwijk een belangrijk besluit genomen. Door de keuze te maken voor ‘Stad als Podium’ (SaP) met behoud van het theater aan de Stationslaan is gekozen voor een brede, vernieuwende en toekomstbestendige visie op de podiumkunsten in Harderwijk en Hierden. lees verder

Salomonsoordeel over theater

Theater24 augustus In de raadsvergadering van 24 augustus kwam het onderwerp Stad als Podium aan de orde. Raadslid Bart Jonkman leverde namens de fractie van de ChristenUnie onderstaande bijdrage. lees verder