Homepage

RSS icon linking to RSS overview

Wat ik geloof?

4. Bart Jonkman.jpg11 februari Blog van gemeenteraadslid Bart Jonkman lees verder

Werk theaterplan snel goed uit!

theater stoelen02 februari Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 2 februari 2017 heeft Bart Jonkman namens de ChristenUnie en in samenspraak met de VVD, het CDA en de Stadspartij Harderwijk Anders een motie ingediend over de 'Stad als Podium'.
Doel is dat de gemeenteraad straks een weloverwogen besluit kan nemen over de toekomst van de podiumkunsten in Harderwijk en Hierden. Deze motie geeft daar een belangrijke impuls toe. lees verder

ChristenUnie: "Financiën Harderwijk op orde"

gemeenteraadsvergadering Harderwijk10 november De fractie van de ChristenUnie is behoorlijk tevreden met de Themabegroting 2017-2020. Harderwijk is een stad in ontwikkeling en dat is goed te zien. Daarbij is het prettig om te lezen dat de financiën op orde zijn en dat ons eerdere voorstel inzake de 'zorgpas' is overgenomen door het college. Onze motie met betrekking tot de A28 is aangenomen en dus blijven wij hopen op een spoedige realisering van de geluidsschermen. lees verder

ChristenUnie stelt vragen over de jeugdzorg aan het college

1-people-friends-relaxing-chilling24 oktober Onlangs is er landelijk commotie ontstaan dat het geld voor jeugdzorg binnen de gemeente Almere op is geraakt. Ook binnen de regio Noord-Veluwe (RNV), waar Harderwijk onder valt, lijkt zich dit ook voor te doen. Wat betreft de ChristenUnie een zorg en daarom hebben Marcel Companjen en Bart Jonkman schriftelijke vragen aan het College gesteld. lees verder

Stil zijn op de bühne

4. Bart Jonkman.jpg03 oktober Weblog van raadslid Bart Jonkman

Voortdurend moeten politici in de picture staan. Zichtbaar en hoorbaar. Profileren lijkt wel één van hun kerntaken geworden. Geen medium wordt daarbij geschuwd. Alles mag geroepen of geschreven worden. Als er maar aandacht is. Volksvertegenwoordiger, je zult het maar zijn! lees verder