Homepage

RSS icon linking to RSS overview

Salomonsoordeel over theater

Theater24 augustus In de raadsvergadering van 24 augustus kwam het onderwerp Stad als Podium aan de orde. Raadslid Bart Jonkman leverde namens de fractie van de ChristenUnie onderstaande bijdrage. lees verder

Harderwijk, stad die in beweging blijft. Zorgzaam, aantrekkelijk en ondernemend.

3. Jos Aikema.jpg20 april In de gemeenteraadsvergadering van 20 april sprak Jos Aikema namens de fractie van de ChristenUnie over de zogenaamde themarekening, de jaarrekening van onze gemeente en de verantwoording over het gevoerde beleid. Zijn conclusie: "Harderwijk blijft gelukkig een stad waar veel gebeurt, een stad die in beweging blijft. Zorgzaam, aantrekkelijk en ondernemend."

Hieronder vindt u zijn bijdrage. lees verder

Hoe vindt Harderwijk dat het gaat? Actie van de fractie

vierkant Actie van de fractie15 april De fractie van de ChristenUnie is inmiddels begonnen met de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 – regeren is immers vooruitzien! De fractie sprak met inwoners om te horen wat er goed gaat in Harderwijk – en we dus moeten behouden – en waar nog verbeteringen mogelijk zijn.

Hierbij een kleine bloemlezing van de ‘oogst’ van onze meest recente ‘actie van de fractie’. Deze acties vonden plaats in Hierden en in winkelcentrum Stadsdennen. lees verder