Uw zorg is onze zorg

Zorg Actieplan

Uw zorg is onze zorg

De ChristenUnie beseft dat Nederland aan de vooravond staat van grote veranderingen in de zorg. De langdurige zorg verandert. Het is nodig dat de zorg verandert omdat de zorg anders onbetaalbaar wordt voor komende generaties. Er gaan veel meer taken naar de gemeente. Dit brengt veel onrust en onzekerheid met zich mee. Niemand weet precies wat de veranderingen zullen betekenen voor zijn of haar persoonlijke situatie. In dit manifest leest u wat de ChristenUnie Harderwijk-Hierden wil met de zorg. Ons uitgangspunt is: Uw zorg is onze zorg.

1 Keuzevrijheid

Keuzevrijheid in de zorg is van groot belang. Of je nu langer thuis moet blijven wonen of aangewezen bent op een instelling. Wie je ook bent, en waar je ook woont, het is belangrijk dat je zelf mag kiezen voor de zorg die past bij je identiteit. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) hoort hierbij.

2 Neem onzekerheid over verhuizen weg

Iedereen die nu een indicatie heeft voor zorg in een verzorgingstehuis behoudt het recht op deze vorm van zorg. Veel mensen leven nu in de onzekerheid of zij wel kunnen blijven wonen waar ze zitten. Deze onzekerheid duurt te lang. Partijen die verantwoordelijk zijn voor de zorg moeten zo snel mogelijk met elkaar om tafel om ouderen duidelijkheid te kunnen geven. 

3 Toeslag kleine zorginstellingen

De ChristenUnie maakt zich sterk voor een toeslag voor kleine zorginstellingen. In kleine kernen is een verzorgingshuis veel meer dan een plek om oud te worden. Het is een gebouw met een brede functie in de samenleving.

Het is daarom belangrijk dat instellingen in krimpregio’s behouden blijven. Deze instellingen kunnen een extra steuntje in de rug gebruiken.

4 Maak een verbinding tussen informele en formele zorg

Er zijn ongeveer 450 000 vrijwilligers bij de zorgsector betrokken. Dit zijn er heel veel. Deze zijn van grote waarde voor de zorg! Het is belangrijk dat er vrijwilligers en professionele hulpverleners goed met elkaar samenwerken.

Vrijwilligersorganisaties zoals Present en Humanitas willen we, ook financieel, ondersteunen zodat ze meer vrijwilligers kunnen werven.

Mantelzorgers willen serieus worden genomen. Daarom moet de gemeente mantelzorgers betrekken bij het zorgplan, waarbij uiteraard duidelijk onderscheid blijft voor verantwoordelijkheden.

5 Dagbesteding als mantelzorgondersteuning

Dagbesteding is een voorwaarde voor mantelzorgers om het vol te houden. Daarom is het belangrijk dat mensen die dagbesteding nodig hebben hiernaartoe kunnen gaan. Er moet dus voldoende geld beschikbaar blijven voor zinvolle dagbesteding.

Op zaterdag 15 maart 2014
in de Plantagekerk te Harderwijk
ondertekend door: 

Marcel Companjen
lijsttrekker ChristenUnie Harderwijk/Hierden

Lijsttrekker Marcel Companjen heeft zojuist het Actieplan "Uw zorg is onze zorg" ondertekend.

Lijsttrekker Marcel Companjen heeft zojuist het Actieplan "Uw zorg is onze zorg" ondertekend.