Berichten over recycle

  1. ongesorteerd afval

    Gemeenteraad neemt alle verbetervoorstellen van de ChristenUnie in afvaldebat aan

    De gemeenteraad heeft ingestemd met het nieuwe afvalinzamelsysteem VANG (Van afval naar grondstof). Onze vier verbetervoorstellen zijn met grote meerderheid aangenomen. Daarmee worden inwoners echt geholpen om werk te maken van een schonere afvalstroom door betere afvalscheiding en een kleinere afvalstroom door minder plastic.

    Raadslid Marcel Heldoorn legt hieronder uit hoe het zit.

    Lees meer over "Gemeenteraad neemt alle verbetervoorstellen van de ChristenUnie in afvaldebat aan"