Persbericht: Stad als podium met theater aan de Stationslaan

theater stoelendonderdag 24 augustus 2017

De coalitiepartijen ChristenUnie, CDA, Stadspartij Harderwijk Anders en VVD kiezen voor de ‘SAP-connectie’ met als locatie de zaal aan de Stationslaan.

In dit persbericht leest u het standpunt van de partijen.

Al ruim 15 jaar wordt er in Harderwijk gesproken over de bouw van een nieuw theater, dan wel de verbouw van het huidige theater. In die jaren hebben verschillende opties de revue gepasseerd en is gekeken naar een aantal mogelijke locaties. Ook zijn er in de loop van de tijd diverse onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden en de onmogelijkheden voor een theater in Harderwijk. Het meest recente voorstel van het college leidde ertoe dat culturele instellingen in Harderwijk werden uitgedaagd om met plannen te komen voor ‘cultureel Harderwijk’. Zowel de Stichting Podia Harderwijk als de zogenoemde ‘SAP-connectie’ – een samenwerkingsverband van 11 culturele instellingen – hebben hun ideeën bij het college ingediend. Deze ideeën zijn in de afgelopen periode – en na vele toelichtende gesprekken – beoordeeld door het college. Vervolgens heeft het college het voorstel aan de raad gedaan om de plannen van de ‘SAP-connectie’ te honoreren en daarbij als locatie aan te wijzen het pand aan de Academiestraat 5 (het gebouw waar nu nog de bibliotheek in gehuisvest is).

Gelet op de lange duur van dit proces én gelet op de impact van de te maken keuze hebben de vier coalitiepartijen ChristenUnie, CDA, Stadspartij Harderwijk Anders en VVD, mede ook gelet op het gesloten coalitieakkoord, besloten om gezamenlijk een standpunt in te nemen in dit belangrijke dossier. Dat dit een compromis is, zal iedereen duidelijk zijn. Alle vier de partijen hebben gekeken naar wat het beste is voor Harderwijk en haar inwoners en volgens ons is dat: in zee gaan met de ‘SAP-connectie’, waarbij als binnenpodium wordt gekozen voor de zaal aan de Stationslaan. De voornaamste argumenten hiertoe zijn dat de vier partijen het vernieuwende concept van de ‘SAP-connectie’ met zowel een binnen- als een buitenprogrammering beter vinden passen bij – de ontwikkeling van – Harderwijk, maar dat een verbouwing van het pand aan de Academiestraat 5 voor een bedrag van circa 9 miljoen euro te ver gaat. Met de al beschikbaar gestelde en nog beschikbaar te stellen middelen kan de zaal aan de Stationslaan worden verbouwd, waarmee een verantwoord binnenpodium beschikbaar is. Het college kan wat ons betreft dan ook met de ‘SAP-connectie’ in overleg treden over de - mogelijke - verbouwing en inrichting van de zaal.

In de raadsvergadering van 24 augustus 2017 hebben de vier coalitiepartijen hun standpunten nader toegelicht.

Na afloop van de raadsvergadering zal er een persbijeenkomst worden gehouden in het gemeentehuis, waarbij de vier fractievoorzitters van de coalitiepartijen aanwezig zullen zijn.

Mede namens Peter Sels, Jack van Zundert en Peter de Groot,
Marcel Companjen

« Terug