Thema Zorg, welzijn en sport

RSS icon linking to RSS overview
Aantal keer gelezen95

Persbericht: Stad als podium met theater aan de Stationslaan

theater stoelen24 augustus De coalitiepartijen ChristenUnie, CDA, Stadspartij Harderwijk Anders en VVD kiezen voor de ‘SAP-connectie’ met als locatie de zaal aan de Stationslaan.

In dit persbericht leest u het standpunt van de partijen. lees verder
Labels
2017
Bijdragen
College
Cultuur
Fractie
Gemeenteraad
In de media
Moties en Amendementen
Persbericht
Raadslid 1
Successen
Zorg, Welzijn & Sport
Aantal keer gelezen94

Mantelzorgers in het zonnetje

bloemetje10 november Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is. Op de jaarlijkse 'Dag van de Mantelzorg' staan de mantelzorgers centraal. lees verder
Labels
2017
Raadslid 1
Zorg, Welzijn & Sport
Aantal keer gelezen38

ChristenUnie stelt vragen over de jeugdzorg aan het college

1-people-friends-relaxing-chilling24 oktober Onlangs is er landelijk commotie ontstaan dat het geld voor jeugdzorg binnen de gemeente Almere op is geraakt. Ook binnen de regio Noord-Veluwe (RNV), waar Harderwijk onder valt, lijkt zich dit ook voor te doen. Wat betreft de ChristenUnie een zorg en daarom hebben Marcel Companjen en Bart Jonkman schriftelijke vragen aan het College gesteld. lees verder
Labels
College
Fractie
Gemeenteraad
In de media
Raadslid
Raadslid 1
Vragen
Zorg, Welzijn & Sport
Aantal keer gelezen30

Wordt Harderwijk een vuilnisbelt?

zwerfafval strand12 september Wat de ChristenUnie betreft niet! Een paar weken geleden heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor het zwerfafval in Harderwijk. Aan onze oproep om daarover met ons in gesprek te gaan werd (nog) niet massaal gehoor gegeven, toch hebben wij naar aanleiding van deze oproep de nodige inspiratie opgedaan om Harderwijk en Hierden mooier en schoner te maken. lees verder
Labels
Fractie
Natuur en Milieu
Raadslid 1
Zorg, Welzijn & Sport