Bereikbaarheid

Thema: bereikbaarheid

 • Intercitystation Harderwijk

  In de meeste gevallen is de gemeente niet verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (OV). Toch moeten de mogelijkheden om invloed uit te oefenen niet worden onderschat. Daarom vindt de ChristenUnie dat de gemeente zich proactief op moet stellen naar de overheden die verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer.

  Wat wil de ChristenUnie?

  • het verder uitwerken en realiseren van de plannen rond het stationsgebied;
  • Station Harderwijk moet zo snel mogelijk worden opgewaardeerd tot intercitystation;
  • Randstadspoor (1x per kwartier een trein richting Utrecht) blijft tot de mogelijkheden behoren.

  foto intercity stopt in Harderwijk

  Wat heeft de ChristenUnie al gedaan?

  Niet alleen lokaal in Harderwijk, maar ook op landelijk niveau pleit de ChristenUnie voor een intercitystop voor Harderwijk:


  ChristenUnie Harderwijk/Hierden wil dat
  station Harderwijk een intercitystation wordt.

 • Fiets

  De fiets vormt een uitermate belangrijk vervoermiddel voor de korte-afstandsmobiliteit. Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend.

  De jeugd onder de zestien jaar is er zonder meer op aangewezen en voor schoolbezoek is er dan ook vaak sprake van grote fietsstromen. Ook voor woon-werkverkeer op korte afstand wordt veel gebruikgemaakt van de fiets. Een goed onderhouden fietspadennetwerk is hierbij onontbeerlijk. De veiligheid van fietsers moet zoveel mogelijk gegarandeerd worden. Dit betekent onder meer dat fietsroutes goed verlicht moeten zijn en dat onveilige verkeerssituaties, zoals het begin en het eind van de Vitringasingel, voorkomen worden.

  Nu fietsen met (elektrische) trapondersteuning in een snel tempo de markt veroveren, zijn er veel mensen die de fiets opnieuw ontdekt hebben. Er moet dan ook een fietsbeleid op papier staan, dat actief wordt uitgevoerd en gemonitord en waarvoor een apart budget is binnen de begroting.

 • A28 (geluidsoverlast en fijnstof)

  De A28 wordt drukker en drukker en vormt in toenemende mate een probleem. Dit vraagt (dringend) om maatregelen. Daarbij denken wij aan een verbreding van de A28 op het traject Harderwijk – Amersfoort. Dit zal de doorstroming bevorderen. De ChristenUnie is verder voorstander van het verlagen van de maximumsnelheid op de A28, voor dat deel dat door Harderwijk gaat, naar 100 km/u. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de geluidsoverlast en de fijnstofemissie zal worden teruggedrongen. Ten slotte dienen de geluidschermen vervangen te worden, waarbij bezien dient te worden of er schermen voorzien van zonnepanelen teruggeplaatst kunnen worden.

  Concreet

  • De doorstroming op de A28 wordt zo spoedig mogelijk in overleg met de omliggende gemeenten bevorderd.
  • De ChristenUnie zet in op het terugbrengen van de maximumsnelheid naar 100 km/u.
  • De geluidsschermen worden zo spoedig mogelijk vervangen.

  Wat heeft de Christenunie al gedaan?