Resultaten

Minicongres leidt tot concreet Actieplan voor de zorg

Uw zorg is onze zorg

De zorg voor ouderen, gehandicapten en jeugdpsychiatrische patiënten gaat vanaf volgend jaar op de schop. Er wordt fors bezuinigd en mensen moeten meer voor zichzelf en elkaar gaan zorgen. Maar willen de burgers dat wel? Waar zien zorginstellingen knelpunten? En heeft de gemeente niet te weinig tijd en geld om de ondersteuning van mensen te organiseren? Om een antwoord op deze vragen te krijgen organiseerde de ChristenUnie zaterdagmiddag 15 maart een minicongres getiteld “Uw zorg is onze zorg”.

Opbrengsten van het minicongres

Inleiders en deelnemers gaven gedurende de middag heel wat bruikbare adviezen en waardevolle aandachtspunten mee aan de ChristenUnie-politici. Een (niet complete) opsomming:

 • Op 15 maart hield de ChristenUnie een minicongres over de komende veranderingen in de zorg.Ga voor continuïteit, biedt zekerheid
 • Eigen kracht is prima, maar heb oog voor gebrek en tekortkoming. Zorg voor een goed vangnet voor hen die dat niet hebben.
 • Zorginstellingen moeten beter samenwerken om een vangnet te kunnen vormen.
 • Christelijke zorginstellingen, verbind je! Christelijke politiek, steun dat.
 • Keuzevrijheid is heel belangrijk.
 • Zorg voor waarborging van kwaliteit en goede mensen.
 • Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, want de budgetten zijn straks kleiner.
 • De ChristenUnie zal bij het maken van die keuzes vooral oog hebben voor de zwakste inwoners. Snijd vooral in burocratie.
 • Heb aandacht voor de geestelijke verzorging van mensen.
 • De ChristenUnie wil hier kerken uitdrukkelijk bij betrekken.
 • Mantelzorg is op momenten loodzwaar. De ChristenUnie gaat zich hard maken voor goede ondersteuning van mantelzorgers.
 • Beperk de marktwerking bij de invulling van de zorgtaken van de gemeente.
 • Keuzevrijheid kan op gespannen voet staan met samenwerking en integratie.
 • Leg de regie zo dicht mogelijk bij de zorgvrager neer.

Zorg Actieplan "Uw zorg is onze zorg"

Lijsttrekker Marcel Companjen heeft zojuist het Actieplan "Uw zorg is onze zorg" ondertekend.Lijsttrekker Marcel Companjen ondertekende aan het eind van de bijeenkomst een manifest als basis voor het actieplan. Daarin kwamen een aantal van de besproken punten terug. Companjen:

“Het is nodig dat de zorg verandert omdat de zorg anders onbetaalbaar wordt voor komende generaties. Er gaan veel meer taken naar de gemeente. Ook vanmiddag hebben we gehoord dat dat veel onrust en onzekerheid met zich mee brengt. Niemand weet precies wat de veranderingen zullen betekenen voor zijn of haar persoonlijke situatie. In het Zorg Actieplan leest u wat de ChristenUnie wil met de zorg in Harderwijk en Hierden. Ons uitgangspunt is: Uw zorg is onze zorg.”

Het Actieplan Zorg wil een duidelijke baken zijn zodat mensen weten waar ze bij de ChristenUnie aan toe zijn. De 5 speerpunten zijn:

 1. Keuzevrijheid voor zorg die past bij jouw levensovertuiging. Het Persoonsgebonden Budget (PGB) hoort hierbij.
 2. Neem onzekerheid over verhuizen weg. Partijen die verantwoordelijk zijn voor de zorg moeten om tafel.
 3. Toeslag voor kleine zorginstellingen om de leefbaarheid en de zorg dichtbij ook in kleinere dorpen te kunnen garanderen. 
 4. Extra geld voor organisaties als Stichting Present en De Zonnebloem om vrijwilligers te kunnen werven. Mantelzorgers betrekken bij uitwerking van zorgplannen.
 5. Voldoende geld voor zinvolle dagbesteding als mantelzorgondersteuning.

Lijstrekker Marcel Companjen:

“Met het actieplan houden we straks de vinger aan de pols bij alle veranderingen om te voorkomen dat kwetsbare mensen buiten de boot vallen."

Naar het Actieplan Zorg