Onze speerpunten

Onze speerpunten - voor de bloei van de stad

 • Een samenleving met respect voor elkaar, waarin iedereen meetelt en meedoet.

  De ChristenUnie zorgt voor een samenleving met respect voor elkaar, waarin iedereen meetelt en meedoet.

  • Bij het invullen van de maatschappelijke stage worden jongeren en ouderen met elkaar in contact gebracht.
  • Mensen die hulp nodig hebben, krijgen hulp.
  • Mantelzorgers worden waar nodig ondersteund.
 • Groen, duurzaam en klimaatbestendig

  De ChristenUnie zet in op groen, duurzaam- heid en klimaatbestendig.

  • 60% van de nieuwbouwwoningen is in 2022 energie-neutraal
  • Onderhoudsniveau van het groen op niveau B
  • Openbare ruimte met minder steen en meer groen
  • Gemeentelijke gebouwen zijn binnen 10 jaar klimaatneutraal
 • Investeren in een financieel gezonde gemeente

  De ChristenUnie wil investeren in een financieel gezonde gemeente, ook voor haar inwoners.

  • Subsidies worden zorgvuldig verstrekt en gecontroleerd.
  • De gemeente legt op een duidelijke manier verantwoording af over bestede gelden.
  • Schuldhulpverlening komt binnen twee weken tot stand.
 • Een veilige samenleving

  De ChristenUnie staat voor een veilige samenleving

  • Er is meer ‘blauw’ (wijkagent / stadswacht) zichtbaar op straat.
  • Verkeersonveilige situaties worden veilig gemaakt, met speciale aandacht voor fietsers en voetgangers.
 • Voor stabiele relaties en sterke gezinnen

  De ChristenUnie komt op voor stabiele relaties en sterke gezinnen.

  • Waar zorg nodig is, komt er een gezinsgebonden budget.
  • Inzet van ouderschapscursussen en relatie-ondersteuning ter voorkoming van vechtscheidingen.
 • Werkloosheid tegengaan

  De ChristenUnie wil werkloosheid tegengaan.

  • Er komt meer geld voor jobcoaching.
  • Er worden meer werkervaringsplekken aangeboden.
 • Sport en cultuur voor iedereen mogelijk maken

  De ChristenUnie wil sport en cultuur voor iedereen mogelijk maken.

  • Meer brede scholen, waarin sport en cultuur worden aangeboden.
  • Stimulering van sportbeoefening door het ontwikkelen van recreatieve routes en speelplaatsen.
  • Er komt een coördinator voor het sporten door ouderen.
 • Versterken van de lokale economie door in te zetten op recreatie en toerisme

  De ChristenUnie wil de lokale economie versterken door in te zetten op recreatie en toerisme.

  • ‘Harderwijk Hanzestad’ wordt in samenwerking met andere Hanzesteden en het bureau voor toerisme verder op de kaart gezet, met als climax 2031 (‘Hanzestad Harderwijk 800 jaar’).
  • Harderwijk werkt nauw samen met andere gemeenten om de ‘Veluwe op 1’ te houden.
  • De ondernemers worden gestimuleerd in het verder uitdragen van ‘Heerlijk Harderwijk’.
 • Meer woningen naar behoefte bouwen

  De ChristenUnie wil meer woningen naar behoefte bouwen.

  • Het woningtekort voor starters wordt weggewerkt, in zowel de sociale woningbouw als de koopwoningen.
  • Levensloopbestendig bouwen.
  • Er worden mantelzorgwoningen gebouwd.
 • Goede bereikbaarheid met minder overlast

  De ChristenUnie staat voor een goede bereikbaarheid van Harderwijk en voor ver mindering van de overlast van de A28.

  • Harderwijk wil een intercitystation.
  • Het fileleed op de A28 moet worden teruggedrongen.
  • De geluidsoverlast van de A28 moet worden teruggedrongen.
  • Dat geldt ook voor fijnstof.