Onze speerpunten

Onze speerpunten - Oog voor elkaar

Vragen in: 'Speerpunten'

Iedereen doet mee in de participatiesamenleving

Laatst gewijzigd op: 27-01-14

Gekozen tot het woord van het jaar. Maar wat betekent dat nou? Ieder voor zich? Zoek het maar uit? Volgens de ChristenUnie niet. De overheid moet als taak hebben iedereen die geen steun heeft op te vangen. Samen kijken wie hulp kan bieden, zodat iedereen, maar dan ook echt iedereen, deel kan nemen aan de maatschappij.

Zorgtaken naar de gemeente: transities

Laatst gewijzigd op: 27-01-14

De gemeente krijgt de komende jaren veel extra taken die nu nog landelijk worden uitgevoerd. De ChristenUnie vindt het goed dat de lokale overheid verantwoordelijk wordt voor de hulp aan haar inwoners. Jeugdzorg en onderwijs aan kinderen met een beperking zijn daar een paar voorbeelden van. De ChristenUnie is van mening dat samen met inwoners, bedrijven, scholen en zorginstellingen dit ook in financieel krappe tijden goed kan worden vormgegeven.

Aandacht voor ouderen

Laatst gewijzigd op: 27-01-14

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er voor de steeds groter wordende groep ouderen blijvend aandacht is. Met als taak voor de overheid het samen met maatschappelijke instellingen blijven kijken naar voorzieningen: een ontmoetingsruimte, maaltijdbezorging of een sportvoorziening. Dit geeft het leven van ouderen kleur.

Ook voor jongeren!

Laatst gewijzigd op: 27-01-14

De ChristenUnie wil dat Estrado zich ontwikkelt tot een volwaardig poppodium. Jongeren vanaf 16 jaar moeten de gelegenheid krijgen om uit te kunnen gaan in Estrado. Voor deze leeftijdsgroep is er weinig tot niets in Harderwijk. Estrado moet ook bijdragen aan het stimuleren en motiveren van jongeren om vrijwillig mee te draaien in het concept van Estrado.

Ondersteun mantelzorgers en vrijwilligers

Laatst gewijzigd op: 27-01-14

De samenleving kan niet zonder mantelzorgers en vrijwilligers. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat deze groep inwoners volop wordt ondersteund. De ChristenUnie wil dan ook speciaal beleid voor mantelzorgers en vrijwilligers, voor het behoud van een vitale samenleving.

Harderwijk intercitystad!

Laatst gewijzigd op: 27-01-14

Harderwijk als intercitystation zal een extra impuls geven aan de stad. Harderwijk zal aantrekkelijker worden voor toeristen en ook voor forensen zowel richting Zwolle als richting Randstad. Ook het milieu profiteert: meer mensen zullen de auto laten staan.  Daarom vindt de ChristenUnie dat het intercitystation er moet komen!

CU in de bieb!

Laatst gewijzigd op: 27-01-14

Lezen, educatie, ontmoeting, ontwikkeling. Een bibliotheek is meer dan het lenen van een boek. De ChristenUnie vindt een bibliotheek een basisvoorziening die niet mag ontbreken in de Harderwijkse samenleving. Mede door de ChristenUnie zijn de bezuinigingen op de bibliotheek beperkt gebleven, en daar zal de ChristenUnie zich voor blijven inzetten. CU in de bieb!

Onderhoud van het groen in uw buurt

Laatst gewijzigd op: 27-01-14

Een mooie groene leefomgeving: wie wil dat niet?

De ChristenUnie wil inwoners de mogelijkheid geven zelf of in groepen het onderhoud van het groen uit te voeren. De gemeente stelt daarvoor dan planten en middelen ter beschikking. Wie kan er nu beter voor het plantsoen voor uw huis zorgen dan uzelf? En dan heeft u er zelf ook plezier van.

Werkgelegenheid in Webvalley aan het Veluwemeer

Laatst gewijzigd op: 27-01-14

De grondprijzen van industrieterrein Lorentz III zijn verlaagd om bedrijven te stimuleren zich daar te vestigen. De ChristenUnie wil nog een stap verder gaan. Maak van Lorentz III een locatie waar vooral internetbedrijven zich graag vestigen. Schone economie met werkgelegenheid op elk niveau. Webvalley aan het Veluwemeer!

Gratis wifi in de binnenstad voor iedereen

Laatst gewijzigd op: 27-01-14

In deze tijd waarin steeds meer mensen gebruik maken van allerlei social media is een verbinding via een smartphone erg belangrijk. De ChristenUnie vindt dat bezoekers van de binnenstad gratis van wifi gebruik moeten kunnen maken. De ChristenUnie vindt ook dat gratis wifi beschikbaar moet zijn in gemeentelijke gebouwen. Een service aan toeristen en inwoners die in dit digitale tijdperk eigenlijk niet mag ontbreken en waarmee Harderwijk ook op de sociale media-kaart wordt gezet.

Maatschappelijke stage is waardevol

Laatst gewijzigd op: 21-02-14

Jongeren leren van ouderen, ouderen leren van jongeren. Maar het kabinet heeft de financiering van de maatschappelijke stage met ingang van het volgende schooljaar stopgezet. De ChristenUnie maakt zich sterk voor het behoud van de maatschappelijke stage. Want het is noodzakelijk dat ouderen en jongeren zich gezamenlijk inzetten voor de samenleving. Betrokkenheid begint juist wanneer jongeren op de middelbare school een maatschappelijke stage doen.

Wat heeft de ChristenUnie al gedaan?