Onze speerpunten

 1. Iedereen telt mee
  • Mensen die hulp nodig hebben, krijgen hulp.
  • Mantelzorgers worden waar nodig ondersteund.
 2. Groen en duurzaam
  • 60% van de nieuwbouwwoningen is in 2022 energie-neutraal.
  • Onderhoud van openbaar groen moet beter.
  • Particuliere initiatieven worden ondersteund.
 3. Veilige samenleving
  • Wijkagenten en stadswachten meer op straat.
  • Verkeersonveilige situaties aanpakken, met speciale aandacht voor fietsers en voetgangers.
 4. Sterke gezinnen en stabiele relaties
  • Waar zorg nodig is, komt er één gezinsgebonden budget.
  • Ouderschapscursussen en relatieondersteuning om vechtscheidingen te voorkomen.
  • Ouders en kinderen praten mee over de invulling van jeugdhulp.
 5. Goede bereikbaarheid
  • Voldoende fietsenstallingen in en rond de binnenstad.
  • Aanpak van de files op de A28.
  • Harderwijk wil echt een intercitystation.
 6. Woningbouw naar behoefte
  • Het woningtekort voor starters wordt weggewerkt.
  • Meer sociale woningbouw in alle wijken.
  • Levensloopbestendig bouwen wordt gestimuleerd.