Homepage

RSS icon linking to RSS overview

Wordt Harderwijk een vuilnisbelt?

zwerfafval strand12 september Wat de ChristenUnie betreft niet! Een paar weken geleden heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor het zwerfafval in Harderwijk. Aan onze oproep om daarover met ons in gesprek te gaan werd (nog) niet massaal gehoor gegeven, toch hebben wij naar aanleiding van deze oproep de nodige inspiratie opgedaan om Harderwijk en Hierden mooier en schoner te maken. lees verder

Peter van Dijken beëdigd als raadsopvolger

Peter van Dijken legt de eed af08 september Vandaag is Peter van Dijken door burgemeester Van Schaik beëdigd als nieuwe raadsopvolger voor de ChristenUnie. lees verder

Strandeiland of vuilnisbelt?

zwerfafval strand03 september De ChristenUnie wil een maatschappelijke discussie met de inwoners van Harderwijk en Hierden voeren over zwerfafval. De directe aanleiding daarvoor is de bende die dagelijks achterblijft op het strandeiland.
Ga met ons in gesprek op vrijdagavond 9 september om 19.30 uur of op zaterdagmorgen 10 september om 10.30 uur in de bibliotheek (Academiestraat 5). lees verder

In debat over: de binnenstad van Harderwijk

gemeenteraadsvergadering Harderwijk07 juli In de vergadering van 7 juli 2016 werd gedebatteerd over de visie op de binnenstad van Harderwijk. Marcel Companjen voerde het woord namens de fractie van de ChristenUnie. lees verder

In debat over: het crematorium

gemeenteraadsvergadering Harderwijk07 juli In de vergadering van 7 juli 2016 werd gedebatteerd over de mogelijke locatie van een nieuw te starten crematorium in Harderwijk. Ton van Limbeek nam hieraan deel vanuit de ChristenUnie-fractie. lees verder