Homepage

RSS icon linking to RSS overview

In debat over: de binnenstad van Harderwijk

gemeenteraadsvergadering Harderwijk07 juli In de vergadering van 7 juli 2016 werd gedebatteerd over de visie op de binnenstad van Harderwijk. Marcel Companjen voerde het woord namens de fractie van de ChristenUnie. lees verder

In debat over: het crematorium

gemeenteraadsvergadering Harderwijk07 juli In de vergadering van 7 juli 2016 werd gedebatteerd over de mogelijke locatie van een nieuw te starten crematorium in Harderwijk. Ton van Limbeek nam hieraan deel vanuit de ChristenUnie-fractie. lees verder

In debat over: de Boekhorstlaan

gemeenteraadsvergadering Harderwijk07 juli In de vergadering van 7 juli 2016 werd gedebatteerd over de inrichting van de Boekhorstlaan. Mirjam Diest voerde het woord. lees verder

De visie van de ChristenUnie op een andere binnenstad - inclusief zondagsrust!

Binnenstad, Harderwijk07 juli Op 7 juli debatteerde de gemeenteraad over de binnenstad van Harderwijk. Hieronder staat de bijdrage van fractievoorzitter Marcel Companjen. lees verder

Hoe staat Harderwijk er voor halverwege deze collegeperiode?

gemeenteraadsvergadering Harderwijk16 juni De fractie van de ChristenUnie is halverwege deze raadsperiode tevreden over de stand van zaken in Harderwijk.
Bij de Kadernota heeft de fractie opgeroepen om nog enige financiële voorzichtigheid aan de dag te leggen. Speciale aandacht hebben wij hierbij gevraagd voor de verhoging van de sporttarieven en de kosten van de ‘Stad als Podium’. lees verder