Marcel Companjen opnieuw wethouder namens de ChristenUnie

Marcel Companjen legt de eed af

Marcel Companjen opnieuw wethouder namens de ChristenUnie

Op 2 juni heeft Marcel Companjen de eed - Zo waarlijk helpe mij God almachtig - afgelegd om wethouder te worden namens de ChristenUnie. De coalitie bestaat verder uit Harderwijk Anders, CDA en D66.

Marcel wordt wethouder Onderwijs, jeugd en sport en gaat zich bezighouden met de volgende onderwerpen:

 • (Passend) onderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Leerlingzaken (incl. BO en VO)
 • Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)
 • Leerlingenvervoer
 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzaalwerk
 • Jeugd(zorg)
 • Veilig thuis (huiselijk geweld/kindermishandeling)
 • Participatiewet
 • Arbeidsmarktbeleid en FactorWerk
 • Sport
 • Omgevingswet
 • Geluidsschermen A28
 • Integrale handhaving

Het nieuwe college

De wethouders voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders V.l.n.r. Martijn Pijnenburg (D66), Maarten Reckman (Harderwijk Anders), Edwin Enklaar (Harderwijk Anders), Marcel Companjen (ChristenUnie) en Wilco Mazier (CDA)

De wethouders voor het nieuwe college van burgemeester en wethouders V.l.n.r. Martijn Pijnenburg (D66), Maarten Reckman (Harderwijk Anders), Edwin Enklaar (Harderwijk Anders), Marcel Companjen (ChristenUnie) en Wilco Mazier (CDA)

Wij wensen het nieuwe college veel wijsheid en van harte Gods zegen toe bij het besturen van onze gemeente

Labels: , , ,