MFC Harderwijk

JPG.jpg
3. Fenneke Fredrikze - Roetman - vierkant
Door Fenneke Fredrikze op 5 juli 2023 om 18:37

MFC Harderwijk

De laatste maanden is er veel reuring geweest rondom de MFC Harderwijk. U heeft er vast wel over gelezen of gehoord. Waar ging het over? Een mooi gebouw, een mooie visie over positieve gezondheid en een aantal enthousiaste betrokkenen die hiermee aan de slag zijn gegaan. In hun enthousiasme is er veel uitgegaan van goed vertrouwen en is er te weinig op papier vast gelegd. Toen er vorig jaar naar boven kwam dat de liquiditeitspositie van de MFC in de problemen kwam, moest de raad direct geld vrij maken om de MFC open te houden.

Het college ging orde op zaken stellen. Met gevolg dat er zoveel ruis tussen gemeente en bestuur kwam dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Er was geen vertrouwen meer en het college moest zover gaan dat de subsidieverstrekking werd gekoppeld aan de voorwaarde dat de voorzitter van het bestuur moest opstappen. Intussen is het hele bestuur opgestapt.

De raad heeft per motie gevraagd aan het college om toezicht te houden hoe en met wie het nieuwe bestuur gevormd gaat worden. Tevens heeft de raad per motie gevraagd om ook als subsidievoorwaarde op te nemen dat de bestuursvergoeding niet hoger mag zijn als een vrijwilligersvergoeding. Wij als ChristenUnie staan achter het besluit dat de voorzitter moest opstappen. Er was een onwerkbare situatie ontstaan. Wat wij nu nog erg belangrijk vinden is dat het college concrete lessen leert uit de afgelopen periode om te borgen dat we in de toekomst niet weer in een dergelijke situatie komen.

Verder vinden wij het belangrijk dat het concept positieve gezondheid verder uitgerold en ontwikkeld wordt. Positieve gezondheid gaat uit van 6 pijlers: dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, meedoen, kwaliteit van leven, zingeving. Alle 6 pijlers zijn even belangrijk. Wanneer je als hulpverlener naar alle zes domeinen kijkt en niet alleen naar jouw eigen specialisme, kan de hulpvrager veel beter geholpen worden. Wanneer je dan ook nog verschillende hulpverleners onder een dak hebt en zij elkaar goed kennen, kunnen ze snel samenwerken en of doorverwijzen. 

Stel iemand komt bij de huisarts met fysieke klachten, waarbij niet direct de oorzaak van te vinden is, en de huisarts vraagt door. Er blijken dan schulden te zijn, de huisarts kan direct doorverwijzen naar bv het financiële trefpunt. Zo wordt er gewerkt aan preventie, het algehele welzijn en vlotte hulpverlening,  

Wij wensen de bezoekers van de Roef en de Kiekmure een hele goede tijd toe, waar velen een ontmoeting mogen hebben en/of goede hulp ontvangen.

Wij wensen de medewerkers toe, dat zij nu in een rustige sfeer goed en met plezier hun vak kunnen uitoefenen.

Labels: , , ,