Kringloopeconomie en onze visie op afvalinzameling

Afval.jpg
CU-Socialmedia logo (zwart).png
Door Webredactie Harderwijk-Hierden op 15 februari 2023 om 18:25

Kringloopeconomie en onze visie op afvalinzameling

De lineaire economie heeft haar beste tijd gehad. Produceren, consumeren en afval weggooien – het is een onhoudbaar systeem. Ook is de voorraad grondstoffen, zoals olie, gas of metalen, die de aarde kan leveren eindig. Een kringloop of circulaire economie is een economie waarin we minder consumeren en spullen repareren in plaats van weggooien. Het is dus onhoudbaar om steeds weer nieuwe materialen te gebruiken en oude materialen als afval weg te gooien. Afval scheiden (om grondstoffen vervolgens opnieuw te kunnen gebruiken) is daarbij een concreet onderdeel in de overgang naar een kringloopeconomie waar we in Harderwijk mee aan de slag zijn.

Zo weinig mogelijk restafval

Om een stap te zetten richting kringloopeconomie en omdat het restafval fors naar beneden moet is in Harderwijk het VANG beleid (van afval naar grondstof) van kracht. Restafval is afval dat overblijft als alle stoffen die hergebruikt kunnen worden er al uitgehaald zijn. Restafval wordt meestal verbrandt zodat het nog energie oplevert. Verbranding is de allerduurste vorm van afvalverwerking. Het verbranden van restafval bepaalt voor een belangrijk deel de hoogte van de afvalstoffenheffing.

In 2020 is met VANG is de keuze gemaakt voor nascheiding van afval. Nascheiding houdt in dat we papier, glas en textiel thuis – bij de bron- scheiden en ons overige afval, dus ook plastic, metaal en drinkpakken, bij ons restafval doen. De machines van afvalverwerker Omrin halen moeiteloos alle soorten en maten waardevol plastic, blik en drinkpakken uit de afvalstroom. Vanaf januari 2022 betalen inwoners een vast en een variabel tarief per lediging van de grijze container. Dus hoe meer afval je bij de weg zet, hoe meer je gaat betalen aan afvalstoffenheffing.

Visie ChristenUnie

Zorgvuldig omgaan met de schepping is belangrijk voor de ChristenUnie. Duurzaam handelen is een opdracht voor ons allemaal. En duurzaamheid draait niet allen om het hier en nu, maar ook om het elders en later. Dit betekent dat je rekening houdt met de gevolgen van je handelen voor mensen die ergens anders leven en voor mensen die later leven.

Daarom hebben we ook ingestemd met het VANG beleid en de keuze voor nascheiding van PMD omdat dit een duurzame en kostenefficiënte methode van afvalinzameling is. Het is belangrijk in het oog te houden waar we het voor doen: duurzaamheid, dus het beperken van onze impact op onze leefomgeving, op mensen hier en elders en op toekomstige generaties.

PMD-pilot

In het coalitieakkoord 2022 – 2026 is opgenomen dat er invulling gegeven gaat worden aan een proef waarin we ons afval gaan voorscheiden. Een verandering ten opzichte van de huidige manier van inzamelen. Inwoners kunnen tijdelijk, een half jaar, hun plastic, metaal en drankkarton thuis apart verzamelen en inleveren bij een van de 8 bovengrondse verzamelcontainers bij winkelcentra.

Het doel van de proef is om de gemeente inzicht te geven over hoe de inwoners omgaan met het scheiden van afval. Maar daarnaast zal het inwoners ook bewust maken van de hoeveelheid plastic in hun afval. Het zou mooi zijn als apart inzamelen bijdraagt aan het verminderen van plastic. Plastic kan deels hergebruikt worden, maar duurzaam is het niet, want een deel van het plastic is niet herbruikbaar en moet verbrand worden. Plastic verpakkingen zijn zinvol als ze bederf en beschadiging voorkomen. De milieu-impact van eten weggooien is namelijk groter dan die van plastic verpakkingen. Wat ons betreft; het beste afval, is geen afval.

Op basis van de kennis die de proef oplevert, kunnen we een besluit nemen over de meest passende manier voor Harderwijk om ons afval in te zamelen en te bekostigen. Hierbij gaan we voor de meest duurzaamste, goedkoopste en makkelijkste manier voor onze inwoners.

Labels: , , ,