Ons voorstel voor de ja/ja-sticker in Harderwijk is aangenomen!

Ja/Ja-stickers 2022-02-09 15.35.06

Ons voorstel voor de ja/ja-sticker in Harderwijk is aangenomen!

In Harderwijk wordt de ja/ja sticker ingevoerd voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Dat betekent dat wie reclamedrukwerk wil ontvangen een ja-sticker moet plakken. De sticker vervangt de huidige ja/nee en nee/nee sticker. De raad stemde unaniem voor het voorstel.

Initiatiefvoorstel

Opvallend detail: het voorstel werd ingediend door de raadsleden Marcel Heldoorn (ChristenUnie) en Thijs Melkert (D66).

Thijs Melkert van D66: “Raadsleden hebben het recht om voorstellen in te dienen, maar dat gebeurt niet vaak. Normaal gesproken schrijven ambtenaren de voorstellen voor de gemeenteraad. Sinds eind 2019 wachten we tevergeefs op het voorstel voor de Ja/Ja-sticker. Toen we er vorig najaar vragen over stelden, kregen we als antwoord dat in de zomer van 2022 begonnen zou worden met het schrijven van een plan van aanpak. Op dat moment zijn we zelf maar begonnen om het proces te versnellen.”

“We waren het samen snel eens, want we willen allebei de duurzame keuze gemakkelijker maken dan de minder duurzame keuze: als je niks doet, krijg je geen reclamefolders meer. En daarbij komt dat vele kleine bijdrages samen voor een heel groot effect zorgen en het verschil kunnen maken.”
Marcel Heldoorn (ChristenUnie)

Papierbesparing

In Harderwijk krijgen huishoudens zonder sticker nu nog zo’n 30 kilo reclamedrukwerk op de mat. De initiatiefnemers hebben berekend dat invoering van de ja/ja-sticker in Harderwijk forse besparingen kan opleveren. Denk daarbij aan meer dan 200 ton papier en 4.000 kuub water. Melkert: “Vergeet ook de CO2 niet van de vrachtwagens die al het drukwerk moeten vervoeren en de energie die nodig is bij de productie.”

 “Het voorkomen van afval is gewoon veel duurzamer dan afval achteraf inzamelen en recyclen. Ook voor gerecycled papier is ooit een boom gekapt”
Marcel Heldoorn

Huis-aan-huisbladen

Inwoners hoeven niet bang te zijn dat ze hun vertrouwde huis-aan-huisblad niet meer in de bus krijgen. Daarvoor is in het voorstel een uitzondering gemaakt. Melkert: “Deze bladen bevatten lokaal nieuws en ruimte voor maatschappelijke en culturele organisaties om hun activiteiten onder de aandacht te brengen.” “Ook voor drukwerk van vrijwilligers of niet-commerciële organisaties, zoals de buurtvereniging of de kerk hebben we een uitzondering gemaakt”, vult Heldoorn aan.

En als je straks ook geen huis-aan-huisbladen wilt ontvangen, moet je net als nu een Nee/Nee-sticker plakken.