Berichten geschreven door Fenneke Fredrikze

Fenneke Fredrikze

3. Fenneke Fredrikze - Roetman - vierkant

Fenneke is sinds 10 september 2020 raadslid namens de ChristenUnie. Daarvoor was zij sinds 21 juni 2018 fractievertegenwoordiger. Zij was kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.