Berichten over supermarkt

  1. plastic afval scheiden

    “Help inwoners om extra kosten door nieuwe manier van afvalinzameling te voorkomen”

    Vanavond besluit de gemeenteraad over een nieuwe manier van afvalinzameling in Harderwijk. Veel blijft hetzelfde, maar er wordt van inwoners verwacht dat zij hun afval beter gaan scheiden. Daarom wordt voorgesteld om te gaan betalen per keer dat de grijze container geleegd wordt. De ChristenUnie doet vier concrete voorstellen om de inwoners van Harderwijk daarbij te helpen. Als het aan de ChristenUnie ligt worden mensen daarbij geholpen en krijgen ze de gelegenheid om te wennen. Ook moeten mensen die om gezondheidsredenen of door (mantel)zorg voor een gezinslid hun afval niet kunnen beperken, ontzien worden.

    Raadslid Marcel Heldoorn vertelt hieronder meer over de vier voorstellen van de ChristenUnie.

    Lees meer over "“Help inwoners om extra kosten door nieuwe manier van afvalinzameling te voorkomen”"