Blogs per label

  1. gouden toilet

    Raad vraagt om voldoende toiletten die 24 uur per dag beschikbaar zijn

    Op initiatief van ChristenUnie-raadslid Ilonka Donker-Jak heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die het college vraagt om te zorgen voor voldoende rolstoeltoegankelijke openbare toiletten die voldoen aan de eisen voor buikpatiënten en 24 uur per dag beschikbaar zijn.
    Hoeveel toiletten er komen en waar ze geplaatst worden, wordt nog bekeken in overleg met de Maag Lever Darm Stichting.
    Lees meer over "Raad vraagt om voldoende toiletten die 24 uur per dag beschikbaar zijn"