Berichten over biodiversiteit

  1. auto's in groen

    Bomen en groen opofferen voor parkeren auto’s. Hoe kom je er op?

    Raadslid Marcel Heldoorn stelt namens de ChristenUnie vragen aan het college van burgemeester en wethouders over een plan om openbaar groen en bomen in Harderwijks woonwijken op te offeren voor meer parkeerruimte. In een enquête over parkeerproblemen werd deze oplossing door een aantal bewoners aangedragen. De gemeente schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat bekeken wordt of het bestemmingsplan het in bepaalde wijken toelaat om openbaar groen op te offeren ten behoeve van extra parkeerplaatsen.
    De ChristenUnie vindt dat onwenselijk en wil hierover met de wethouder in gesprek. 

    Lees meer over "Bomen en groen opofferen voor parkeren auto’s. Hoe kom je er op?"