Berichten over samen

  1. Vuurwerkvrije buurt.jpg

    Vuurwerkoverlast beperken houdt Oud en Nieuw leuk voor iedereen

    Vuurwerk is emotie: inwoners zijn fel tegenstander of vinden het een traditie waar je niet aan mag komen. Toch zien we dat de traditie van zelf vuurwerk afsteken rondom Oud en Nieuw aan het veranderen is. Een steeds groter wordende groep mensen ervaart overlast van vuurwerk.

    Om de schade en overlast van consumentenvuurwerk te beperken dienen we donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in waarin we vragen om vuurwerkoverlast aan te pakken. We vragen het college op om te starten met vrijwillige vuurwerkvrije zones. Ook vragen we om een onderzoek of het organiseren van een centrale vuurwerkshow bijdraagt aan het terugdringen van de overlast.

    Lees meer over "Vuurwerkoverlast beperken houdt Oud en Nieuw leuk voor iedereen"