Nieuws

 1. pexels-shvets-production-7203851.jpg
  05 Ilonka Donker-Jak - vierkant.jpg
  Door Ilonka Donker-Jak op 15 juli 2021 om 10:25

  Pakketwanden voor bewoners binnenstad

  In aangenomen een motie, ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 juli samen met GroenLinks en D66, vraagt de ChristenUnie het college om alternatieven te onderzoeken voor het laden en lossen in de binnenstad. Bewoners van de binnenstad hebben aandacht gevraagd voor de overlast van geluid, uitstoot en onveilige situaties rondom het laden en lossen in de binnestad. 

  lees verder...
 2. family-1866868_1280.jpg
  04 Bart Jonkman - vierkant.jpg
  Door Bart Jonkman op 12 juli 2021 om 20:30

  Kwijtschelding publieke schulden voor slachtoffers toeslagenaffaire

  Vandaag maakt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk bekend dat zij gezinnen die door de toeslagenaffaire zijn getroffen hun publieke schulden kwijt zal schelden. De ChristenUnie vindt dit een passend en daadkrachtig antwoord op de door haar tijdens de vergadering van 18 maart 2021 ingediende motie om deze gezinnen te ondersteunen. 

  lees verder...
 3. Voorzittershamer.jpg
  02 Mirjam Driest-Wijnholds - vierkant.jpg
  Door Mirjam Driest-Wijnholds op 10 juli 2021 om 12:03

  Van sociale huurwoningen tot bestemmingsplan Horloseweg en hondenbeleid

  Donderdagavond 8 juli vergaderde de gemeenteraad voor de laatste keer voor het zomerreces. Voor het eerst sinds lang vond de vergadering weer plaats in het stadhuis; fijn dat het weer mogelijk was om fysiek te vergaderen. Een boeiende vergadering met diverse interessant onderwerpen, debatten en besluiten. Hieronder leest u een overzicht van de besluiten en hoe we gestemd hebben.

  lees verder...
 4. help-1019912_1280.jpg
  04 Bart Jonkman - vierkant.jpg
  Door Bart Jonkman op 8 juli 2021 om 09:43

  Motie over bestaanszekerheid

  In de raadsvergadering van 7 november 2019 heeft ChristenUnie-raadslid Bart Jonkman een motie ingediend over de financiële ondersteuning van de voedselbank en het college gevraagd te komen met een nota over bestaanszekerheid. De motie is destijds met meerderheid van stemmen aangenomen.

  lees verder...
 5. inclusion-2731340_1920.png
  09 Annerieke Kisjes - vierkant.jpg
  Door Annerieke Kisjes op 3 juli 2021 om 12:03

  Toegankelijke gemeente: iedereen doet mee

  Harderwijk is door naar de halve finale van de verkiezing voor Meest Toegankelijke Gemeente. Dat is een mooie opsteker! Want meedoen moet voor iedereen mogelijk zijn. In de commissie Ruimte letten we daarom op fysieke toegang. Zoals bij het nieuwe hondenbeleid waar we onlangs over spraken. De hondenrennen moeten goed bereikbaar zijn. Ook mensen met een rollator of rolstoel moeten het hek kunnen openen.

  lees verder...
 6. pexels-lukas-590041.jpg
  02 Mirjam Driest-Wijnholds - vierkant.jpg 07 Marcel Heldoorn - vierkant.jpg
  Door Mirjam Driest-Wijnholds, Marcel Heldoorn op 1 juli 2021 om 08:24

  Bespreking jaarrekening: perspectief op de toekomst

  In de raadsvergadering van 17 juni debatteerde de gemeenteraad over de jaarrekening. De jaarrekening is het overzicht van de financiële situatie van het afgelopen jaar. Raadslid Marcel Heldoorn blikte terug op het bijzondere jaar, 2020 stond in het teken van corona.

  lees verder...
 7. new-building-3284911_1280.jpg
  02 Mirjam Driest-Wijnholds - vierkant.jpg
  Door Mirjam Driest-Wijnholds op 18 juni 2021 om 21:29

  Meer betaalbare woningbouw Waterfront fase 3

  In de raadsvergadering van donderdag 17 juni jl. is een besluit genomen over de woningbouw Waterfront fase 3. In Harderwijk is er een tekort aan betaalbare woningbouw en om aan deze behoefte te kunnen voldoen is het bouwprogramma voor fase 3 van het Waterfront aangepast. Door deze aanpassing worden 200 betaalbare woningen toegevoegd aan het bouwprogramma. Hierdoor levert Waterfront 3 een forse bijdrage aan het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen. De ChristenUnie is blij met deze toevoeging aan het bouwprogramma

  lees verder...
 8. Binnenstad,_3841_Harderwijk,_Netherlands_-_panoramio_(102).jpg
  05 Ilonka Donker-Jak - vierkant.jpg
  Door Ilonka Donker-Jak op 14 juni 2021 om 07:44

  Een uitstootvrije binnenstad

  Binnenstadsbewoners storen zich al jaren aan de overlast van vrachtauto’s in de binnenstad: de zware geluiden van rijdende vrachtauto’s, de koeling van horecatransporteurs en de onveilige situaties als vrachtauto’s op te kleine laad- en losplekken staan om hun vracht uit te laden, vaak ook op het trottoir.

  lees verder...
 9. Persbericht uitkering bij gedwongen opname GGZ.jpg
  08 Fenneke Fredrikze - vierkant.jpg
  Door Fenneke Fredrikze op 7 juni 2021 om 10:47

  Vragen over uitkering bij gedwongen opname

  Je zult maar in de positie komen dat je gedwongen wordt opgenomen in een GGZ-instelling. Dat is al een moeilijke en kwetsbare gebeurtenis. Ontvang je op dat moment een uitkering, dan wordt die stopgezet. Raadslid Fenneke Fredrikze: ‘Je kunt dan een beroep doen op bijzondere bijstand, maar dat kost tijd en veel regelwerk. Doe je dat niet dan kan je zo maar in financiële problemen komen, want vaste lasten als huisvesting en zorgverzekering lopen gewoon door.’

  lees verder...
 10. girl-447701_1280.jpg
  08 Fenneke Fredrikze - vierkant.jpg
  Door Fenneke Fredrikze op 2 juni 2021 om 11:50

  Gaat het goed met de inkoop van de zorg?

  In de commissie samenleving hebben we ons de laatste tijd beziggehouden met de inkoop van zorg, zowel voor de jeugd als de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De kaders voor deze inkoop zijn al eerder door de raad vastgesteld en dit inkoopproces is de uitvoering van deze kaders.

  lees verder...