Wat vindt Ton belangrijk voor de toekomst van onze gemeente?

toekomst visie
10 Ton van Limbeek - vierkant.jpg
Door Ton van Limbeek op 24 januari 2018 16:27

Wat vindt Ton belangrijk voor de toekomst van onze gemeente?

“Wat vind ik belangrijk voor de toekomst van Harderwijk en Hierden” is een vraag die tot nadenken stemt. De een zal op deze vraag antwoorden dat hij (of zij) gelukkig wil zijn, een ander vindt een mooi huis of een vette bankrekening belangrijk, en zo zijn er veel verschillende antwoorden mogelijk.

Het is een vraag waar men zich al eeuwen mee bezig heeft gehouden: de Romeinse dichter Iuvenalis (2e eeuw n.C.) kwam tot de conclusie dat er een gezonde geest in een gezond lichaam moet zijn in het streven naar een vredig leven. De enige weg naar een vredig leven is deugdzaamheid, volgens hem.

Door de eeuwen heen zijn wij mensen in deze zondige wereld veel materialistischer geworden en is naastenliefde vaak ver te zoeken., met alle gevolgen vandien, we kunnen het dagelijks lezen in de krant of zien op tv en andere media.

Belangrijk vind ik dat we oog hebben voor onze medemens, het omzien naar elkaar in Harderwijk kan ertoe leiden dat Harderwijk een stad is waar iedereen het naar zijn/haar zin heeft, we leven met elkaar mee en zijn elkaar behulpzaam en kunnen ons er ook veilig voelen.

Als ChristenUnie streven we hier ook naar, omdat we dit ook leren vanuit de Bijbel en dit ook in praktijk willen brengen, zowel op straat als in de politiek. We beseffen hierbij wel dat het nooit volmaakt zal kunnen zijn hier op aarde, hier in Harderwijk, maar laten we onze naaste liefhebben als onszelf en dit in praktijk brengen, dan wordt Harderwijk een stad om nog trotser op te zijn.

Ton van Limbeek

PS overal waar Harderwijk of stad staat, kun je natuurlijk ook Hierden en dorp lezen

Deel dit bericht

Labels: , , ,