Bereikbaarheid: 1 + 1 + 1 = 3

10 goede bereikbaarheid
7. Marcel Companjen - vierkant
Door Marcel Companjen op 6 maart 2018 om 00:15

Bereikbaarheid: 1 + 1 + 1 = 3

Feit: de filedruk op de A28 neemt toe.
Feit: de geluidsoverlast en de hoeveelheid fijnstof van de A28 nemen toe, mede door de verhoging van de toegestane snelheid naar 130 km p/u.
Feit: de geluidsschermen langs de A28 zijn ‘op’.
Feit: de geluidsnormen worden overschreden bij Harderwijk.
Feit: Harderwijk heeft een hoop geld geïnvesteerd in de stationsomgeving, waaronder een aanzienlijke verlenging van het perron, om daarmee een intercitystop mogelijk te maken.

Laat mij deze feiten interpreteren en een aantal conclusies trekken.

Ik weet zeker dat wanneer Harderwijk een intercitystatus krijgt, heel veel mensen uit Harderwijk (en wellicht ook uit de omliggende gemeenten!), die nu nog met de auto reizen, in Harderwijk de trein zullen pakken om naar het werk te gaan. Dat leidt tot meer ruimte in de sprinters, die nu soms bij Ermelo al vol zijn, en uiteraard ook tot minder auto’s op de A28. Daarmee is meteen een deel van de problematiek van de A28 verholpen à minder auto’s is minder kans op files!

Onlangs is vastgesteld dat de geluidsnormen bij de A28 worden overschreden … niet veel, maar toch! Die normen worden niet vanaf nu overschreden – nee, die zijn in de afgelopen jaren telkens opnieuw overschreden. Dat komt onder meer doordat de geluidsschermen daar geen enkele functie meer hebben. Die schermen zijn eigendom van Rijkswaterstaat en Rijkswaterstaat moet die dus ook vervangen. De fractie van de ChristenUnie heeft begrepen dat de vervanging van de schermen pas in 2021 (of nog later) is gepland en dat de benodigde financiële middelen ook dan pas beschikbaar zijn. Daarom hebben wij in het verleden gevraagd of de provincie Gelderland dit geld wil voorschieten en dat Rijkswaterstaat dit dan in 2021 aan de provincie (terug)betaalt. Wij kunnen niet begrijpen waarom men hieraan niet wil meewerken. We gaan dit binnenkort maar weer op tafel leggen, in de hoop dat het milieurapport waarin melding wordt gemaakt van voornoemde overschrijding van de geluidsnormen, als breekijzer kan fungeren.

En tot slot nog de snelheid terug naar 120 km p/u – of misschien zelfs wel naar 100 km p/u: dan is er nog minder fijnstof en geluidsoverlast. Want laten we eerlijk zijn: het was toch niks meer of minder dan symboolpolitiek? Bij Amersfoort en Zwolle moet er ook 100 gereden worden …

Marcel Companjen
lijsttrekker ChristenUnie

Deel dit bericht

Labels: , , , , , ,