ChristenUnie stemt vóór 23 verbeteringen in de begroting

verbetering.jpg
CU-Socialmedia logo (zwart).png
Door Webredactie Harderwijk-Hierden op 8 november 2018 om 22:30

ChristenUnie stemt vóór 23 verbeteringen in de begroting

Wat kan er beter in Harderwijk? Wat willen we bereiken? En waar geven we de komende jaren in Harderwijk geld aan uit? Zomaar wat vragen die belangrijk zijn bij de bespreking van verbetervoorstellen bij de begroting van onze gemeente voor de jaren 2019-2022.

De ChristenUnie heeft 23 voorstellen gesteund die meerwaarde hebben, omdat ze bijdragen aan: ,

1) iedereen telt mee
2) gezond en goed wonen
3) groen en duurzaamheid
4) waardevolle historie en cultuur

Lees welke voorstellen zijn aangenomen.

1) iedereen telt mee

 • Laaggeletterdheid: geld voor de bibliotheek om mensen met problemen met taal, rekenen en digitale vaardigheden te ondersteunen (op voorstel van de ChristenUnie)
 • Er komt een Bespaarcoach voor mensen met weinig geld (op voorstel van de ChristenUnie)
 • Er komt een scharrelambtenaar, die op zoek gaat naar burgerinitiatieven en ze verder helpt, en een ambtenaar met de titel Uitpluizer, die in het Huis van de Stad inwoners helpt de weg te vinden binnen de regels en routes van de gemeente

2) gezond en goed wonen

 • Beweegroutes om mensen makkelijker te laten bewegen in de openbare omgeving (op voorstel van de ChristenUnie)
 • Bespaarcoach voor mensen met weinig geld (op voorstel van de ChristenUnie)
 • Buurtsportcoach om een actieve en gezonde leefstijl onder senioren te bevorderen
 • Wandelknooppunten netwerk met routes door de binnenstad, de natuur linneauspad
 • Verbeteren van de verkeersveiligheid van de Zuiderzeestraatweg ter hoogte van de Ruimelsweg/huisartsenpraktijk
 • Inventarisatie van de standplaatsbehoefte van de woonwagenbewoners in Harderwijk
 • Herinrichting van het westelijk deel van de parkzone Stadsdennen
 • Verbetering van het recreatiegebied binnenstad
 • Het veilig en schoon houden van het Stationsplein en de trappen
 • Bestrijding van krimp, bevordering van de leefbaarheid en voortbestaan van het dorp Hierden en behoud van unieke historische boerderijen en erven
 • voorbereiding internationale Hanzedagen 2030
 • Aanleg van padelbanen door tennisvereniging de Strokel
 • evenement Harderwijk Zomerstad mogelijk maken na succesvol Harderwijk Winterstad

3) groen en duurzaamheid

 • Het onderhoudsniveau van het openbaar groen gaat omhoog
 • Ondersteuning van scholen bij de aanleg van groene schoolpleinen
 • Steun voor de Harderwijkse duurzame energiecoöperatie Endura
 • Boomfeestdag: Subsidie voor Natuur en Educatiecentrum De Hortus voor de organisatie van de jaarlijkse boomfeestdag
 • Betere bestrijding van planten die hier niet thuishoren en ernstige overlast veroorzaken, zoals de Japanse duizendknoop (invasieve exoten)

4) waardevolle historie en cultuur

 • Bijdrage van €800.000 aan de restauratie van de waardevolle cultuurhistorische schilderingen in de Grote Kerk
 • Archeologiefonds

Labels: , , , , , , ,