Jos Aikema neemt afscheid als gemeenteraadslid voor de ChristenUnie

Afscheid Jos Aikema ChristenUnie Harderwijk Gemeenteraad 002.png

Jos Aikema neemt afscheid als gemeenteraadslid voor de ChristenUnie

Donderdagavond 9 juli nam ChristenUnie raadslid Jos Aikema na meer dan 12,5 jaar afscheid van de Gemeenteraad. Bij zijn afscheid werd Jos benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het lintje kreeg hij opgespeld door zijn vrouw Willemieke.

Lees hieronder zijn afscheidswoorden aan de gemeenteraad.

-------

Ja, daar sta ik dan. Voor het laatst mag ik, als gemeenteraadslid dan, het woord tot u richten. 

Ik heb hier vaak met veel plezier mogen staan om het standpunt van de ChristenUnie fractie te vertellen. En om te zoeken naar het debat. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik daarin ook graag de scherpte op zocht omdat ik het ook wel echt leuk vond om dat debat te zoeken. 

Maar goed, nu geen debat maar een afscheid.

Ja, en wat zeg je dan? Een terugblik naar die jaren? Een vooruitblik? Een advies? Misschien wat tips en tops voor jullie? Misschien gewoon een beetje van alles wat. En wie de schoen past, die trekt hem vanzelf wel aan. Of niet maar dat is aan jezelf.

Tijdens het terugblikken op deze jaren kwam ik ook verschillende foto’s tegen. Foto’s van de gemeenteraad en ook foto’s van onze fractie. Toen ik in de fractie kwam, zaten er vooral mannen in. En zie nu… Inmiddels twee vrouwen en de derde staat te trappelen. Een goede ontwikkeling omdat het zeker de discussies in de fractie en ook het onderlinge samenwerken ten goede komt.

Een ook de gemeenteraad zelf. In de afgelopen tijd zijn de pakken en stropdassen ingeruild voor wat minder formele kleding. is dat erg? Nou nee, lijkt me niet. Viel me alleen op.

Wat trouwens niet veranderd is, dat is de collegialiteit in de gemeenteraad. Af en toe kunnen we soms beste scherp met elkaar het debat zoeken waarbij we zelf af en toe over het randje gaan. Maar meestal (uitzondering daar gelaten) kunnen we na de vergadering met elkaar een drankje doen.

En er zijn nog wel wat raadsleden voorbij gekomen in de afgelopen tijd. Van de begintijd eigenlijk alleen nog Laurens, Edwin en de wethouders.

Naast de vele raadsleden ook een aantal griffiers en commissiegriffiers voor bij zien komen. Ook meerdere burgemeester en natuurlijk ook verschillende wethouders. Dat is dan misschien ook wel weer het mooie een een gemeenteraad. Het is een groep mensen die varieert in samenstelling en in kleur waardoor het nooit verveeld.

Dat verschil in samenstelling kleurde ook wel weer de manier van gemeenteraad zijn. Waar in het begin veel meer de kaders stelde, het college uitvoerde en de gemeenteraad weer controleerde, is er nu veel meer samenwerking tussen college en raad. Dat heeft hele goede kanten en ook minder goede kanten. Een oproep aan jullie allen om niet teveel op het stoel van een wethouders te gaan zitten maar een wethouder ook het vertrouwen te geven zijn verantwoordelijkheid zelf op te pakken en zelf te laten uitvoeren.

In deze tijd wordt me vaak gevraagd wat ik nu het mooiste moment vind van de afgelopen jaren. Of waar ik het meest trots op ben. En het is ontzettend moeilijk om daar één moment of één dossier uit te halen. Zelf denk ik met veel plezier terug aan de jaren waarin ik voorzitter mocht zijn van de commissie Beleid Algemeen. Een periode met weer een hele andere dynamiek dan gewoon lid te zijn van de commissie. Een mooi moment uit die periode is keer dat ik tijdens het bezoek van de commissaris van de koning mocht spreken over het sterke bestuur in onze stad.

Een ander mooi moment was de winst van de ChristenUnie bij de verkiezingen van 2014 waardoor we de grootste partij werden. Een bevestiging van het gevoerde beleid in de jaren daardoor en ook een bevestiging van de gevoerd campagne.

Bij mooie projecten die zijn gerealiseerd denk ik aan de Houtwalgarage, de stationsomgeving, het pas gerealiseerde Crescent Park en natuurlijk het Waterfront. Wat is project was en is dat. Er moest zelf een wethouder om vertrekken. Maar wat wordt het mooi. Voor mij een voorbeeld van samen willen en samenwerken tussen coalitie (in verschillende samenstellingen) en oppositie om Harderwijk echt een stukje mooier te maken.

Het mooiste moment in een debat was misschien nog wel een debat over de renovatie van de stadsmuur. Ik fietste op een donderdagavond richting het gemeentehuis en had me voorbereid op een debat over de renovatie van de stadsmuur. Ik fietste toen langs het water en ook langs de stadsmuur naast de ijsbaan en zag daar een paar stenen uit de stadsmuur op de grond liggen. Ja, de renovatie was erg hard nodig. Ik heb toen een steen meegenomen en aangeboden aan de burgemeester tijdens de debat. Men dacht dat ik de steen zelf uit de muur had weggehaald (wat natuurlijk niet zo was) en zette in elk geval kracht bij de bijdrage.

En tot slot misschien ook nog wel een leuke anekdote uit de gemeenteraad. Tijdens een raadsvergadering was er besluitvorming over een bepaald onderwerp. Vanwege een kerstviering van mijn kinderen die uitliep was ik niet op tijd bij de raadsvergadering en het zag er naar uit dat ik niet mee kon doen aan de stemming. En juist mijn stem was beslissend. Zonder mijn stem was het voorstel aangenomen en wij waren (als CU tegen). Marcel heeft hemel en aarde bewogen om de stemming uit te stellen. Volgens mij heeft hij twee of drie keer de vergadering geschorst maar uiteindelijk was ik niet op tijd en is het voorstel aangenomen. En één minuut na de klap van de voorzittershamer kwam ik binnen gerend. Waar ik uitgebreid bedankt werd door de oppositie (volgens mij een voorstel van Gertien Koster) maar waar Marcel nog wel even een hartig woordje met me wilde spreken,

Goed, ik ga afronden. Ik wil eindigen met een dankwoord voor iedereen met wie ik hem mogen samenwerken. Harm Jan, Jeroen, Bert, Gert Jan en Marcel. Dank jullie wel voor de constructieve samenwerking. 

Dank ook aan de griffier en de medewerkers van de griffie. Dank je wel Erik.

Zeker ook dank aan de ambtenaren met wie ik heb mogen bellen, sparren en overleggen.

Dank ook aan jullie als gemeenteraad. Elke fractie op zijn eigen manier politiek bedrijven. De ene fractie staat wat dichterbij dan de andere maar we hebben eigenlijk altijd goed mogen samenwerken.

Dank ook aan het bestuur van de ChristenUnie voor het vertrouwen om mij elke keer hoog op de lijst te zetten zodat ik nog een periode mee mocht doen.

Tot slot dank ook aan de fractie. Mirjam, Marcel, Bart, Ilonka, Fenneke. Ons afscheid komt nog wel maar ik wil jullie ook hier hartelijk dank voor de samenwerking en de discussies om uiteindelijk te komen tot mooie bijdragen voor een debat en tot mooie acties van de fractie om Harderwijk elke keer een stukje mooier te maken.

Ik dank jullie wel.

Deel dit bericht