Lokale politiek: altijd dichtbij

MIgrantenhuisvesting Goede Reede Harderwijk welving.nl
4. Annerieke Kisjes - vierkant
Door Annerieke Kisjes op 26 mei 2021 om 10:39

Lokale politiek: altijd dichtbij

In de lokale politiek speelt momenteel een aantal grote onderwerpen: de huisvesting van arbeidsmigranten, de nieuwbouw van Randmeer, Waterfront fase 3, de inrichting van het terrein van Flora Jozina aan de Stadsdennenweg en de ontwikkeling van Nieuw Weiburg bij het station. Politiek ver weg? Zeker niet! 

Migrantenhuisvesting

Vorige week spraken we in de commissie Ruimte met betrokken en vooral bezorgde inwoners over de plannen voor een migrantenhotel aan de Goede Reede. Het gepresenteerde plan voorziet in een mooi gebouw met goede voorzieningen. Een plek waar arbeidsmigranten op een comfortabele en prettige manier kunnen wonen. Deze mensen hebben we nodig voor onze bedrijven. Nu en straks in de toekomst. De ChristenUnie realiseert zich dat ook arbeidsmigranten een goede plek om te wonen nodig hebben. We kennen allemaal de beelden van overvolle vakantieparken, waar arbeidsmigranten met te veel mensen in een huis wonen. Dat is onmenselijk en daar willen we van af. Maar waar doen we dan goed aan? Welk besluit doet recht aan de arbeidsmigranten én bezorgde inwoners? Bij elke suggestie kan ik pagina’s aan afwegingen en belangen opschrijven.

Nieuwbouw Randmeer
In dezelfde vergadering bespraken we de nieuwbouw van Randmeer. De wens is dat de zorg voor ouderen blijft op de bestaande locatie aan het Westeinde. Daar is iedereen het wel over eens. De vraag is nu: hoe richten we onze ouderenzorg op deze plek in voor de komende decennia. Dus: hoe hoog, hoe breed, hoeveel zon, hoeveel wind, hoeveel vierkante meters is er dan nodig? En willen we wel “de lucht in” op die locatie zo vlak naast ons historische stadscentrum? Met betrokken omwonenden verkenden we dit onderwerp: wat is acceptabel, hoeveel ouderen kunnen we een woonzorgvoorziening bieden. Ook op deze plek zoeken we naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Zorgvuldig en inhoudelijk.

In de komende maanden nemen we besluiten over grote projecten. Een mooie kans én een grote verantwoordelijkheid. Ik realiseer me dat we nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Want politiek is ook: iedereen horen, begrip tonen, in gesprek blijven met alle partijen, maar ook afwegingen maken en besluiten nemen. 

Als ChristenUnie staan we midden in de lokale samenleving. En zijn we er voor iedereen. Ook voor u. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich gehoord weet. Ook u. En dat we kunnen uitleggen waarom we welke keuzes maken. Daarom staan onze namen en telefoonnummers gewoon op de website. Zodat u ons altijd kunt bellen met uw vragen.

Lokale politiek: Altijd dichtbij.

Deel dit bericht