Een uitstootvrije binnenstad

Binnenstad,_3841_Harderwijk,_Netherlands_-_panoramio_(102).jpg
05 Ilonka Donker-Jak - vierkant.jpg
Door Ilonka Donker-Jak op 14 juni 2021 om 07:44

Een uitstootvrije binnenstad

Binnenstadsbewoners storen zich al jaren aan de overlast van vrachtauto’s in de binnenstad: de zware geluiden van rijdende vrachtauto’s, de koeling van horecatransporteurs en de onveilige situaties als vrachtauto’s op te kleine laad- en losplekken staan om hun vracht uit te laden, vaak ook op het trottoir.

Zero emission stadslogistiek
In de vergadering van commissie Beleid Algemeen van donderdag 10 juni jl. is dit thema uitgebreid besproken. In oktober 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin gevraagd wordt onderzoek te doen naar mogelijke scenario’s om de bevoorrading van de winkels in de binnenstad zo verantwoord, veilig en duurzaam te laten plaatsvinden. In dit onderzoek worden drie scenario’s uitgewerkt. De ChristenUnie kiest hierin voor scenario 3: een zero emission stadslogistiek. Dit houdt in dat we van de binnenstad een zero-emission zone maken, een stadshub buiten de binnenstad realiseren en een pakketwand.

Kennis en ervaring
De provincie Gelderland heeft aangeboden hierin mee te denken. Daar zijn we blij mee, want de provincie heeft veel ervaringen opgedaan met dit onderwerp bij grotere steden als Zwolle, Arnhem en Nijmegen. Deze kennis en ervaring mogen we inzetten om onze binnenstad nog leefbaarder te maken en te houden.

Uitwerking kost tijd
We beseffen dat de uitwerking van scenario 3 niet zomaar gerealiseerd is. Dit plan gaat tijd kosten. Er zullen veel stappen gezet moeten worden om dit scenario te realiseren. Dat betekent dat de huidige situatie van overlast door vrachtauto’s, koeriers en bestelbusjes voorlopig blijft. Wel wordt gewerkt aan een betere handhaving. De driehoekpaaltjes in de binnenstad werken niet of niet goed. De wethouder sprak over het plaatsen van camera’s, zodat kentekens van voertuigen achterhaald en boetes uitgedeeld worden.

Gefaseerde invoering
De ChristenUnie ziet graag een combinatieplan uitgewerkt: op korte termijn het plaatsen van pakketwanden, zodat de overlast van koeriers en bestelbusjes sterk wordt verminderd. Tegelijkertijd haken we aan bij de provincie Gelderland om hun kennis en ervaring in te zetten om de zero emission binnenstad te realiseren.

Motie
De wethouder bleek nog huiverig om versneld een pakketwanden te plaatsen. De ChristenUnie wil een motie indienen om de wens om op korte termijn de pakketwanden te realiseren nogmaals nadrukkelijk kenbaar te maken.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Hier kunt u de vergadering van de commissie Beleid Algemeen terugkijken.

 Ilonka Donker

Deel dit bericht

Labels: , , , , ,