Bespreking jaarrekening: perspectief op de toekomst

pexels-lukas-590041.jpg

Bespreking jaarrekening: perspectief op de toekomst

In de raadsvergadering van 17 juni debatteerde de gemeenteraad over de jaarrekening. De jaarrekening is het overzicht van de financiële situatie van het afgelopen jaar. Raadslid Marcel Heldoorn blikte terug op het bijzondere jaar, 2020 stond in het teken van corona.

Marcel benoemde de toenemende tekorten in het sociaal domein. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat er voldoende aandacht blijft voor preventie in de zorg. Ook heeft Marcel benadrukt dat er de komende periode echt stappen gezet moeten gaan worden op het gebied van duurzaamheid. Maar 2020 is ook een jaar geweest waarin veel is gerealiseerd in Harderwijk. Financieel gaat het goed en dat biedt perspectief en ruimte om vooruit te kijken.

In de bijlage lees je de debatbijdrage van Marcel Heldoorn over de jaarrekening 2020.

Bijlagen

Labels: , , , , ,