ChristenUnie is extra alert

Kadernota verhoging havengelden.jpg
5. Bart Foppen - vierkant
Door Bart Foppen op 14 oktober 2021 om 19:59

ChristenUnie is extra alert

Er waren verschillende belangrijke en aansprekende punten op de agenda. Ik heb gekozen om in te zoomen op het agendapunt met betrekking tot de kadernota. In tijden dat gemeenten in Nederland het financieel lastig hebben en de tekorten groeien, verdient het om extra alert te zijn op de voorstellen in de kadernota.

De kadernota is immers het vertrekpunt voor het opstellen van de eerstvolgende gemeentelijke begroting. De ChristenUnie Harderwijk-Hierden wil haar stem laten horen en ervoor waken dat de inwoners van onze gemeente die financiële steun hard nodig hebben, niet extra worden geraakt.

Aanpassen
ChristenUnie Harderwijk-Hierden had zich samen met haar coalitiegenoten sterk gemaakt om bepaalde voorstellen in de kadernota aan te passen op het gebied van bijvoorbeeld:

  • Extra aandacht voor het leerlingenvervoer.
  • Bezuinigingsplannen in het sociaal domein te specificeren alvorens te besluiten.
  • Een hogere kostendekking voor de havengelden.
  • Sportparkmanagement in Hierden en de Parkweg in 2022 weer mogelijk maken.

Soms moeten keuzes worden gemaakt op financieel vlak die niet populair zijn maar wel nodig blijken om financieel gezond te blijven. Voor de ChristenUnie is het van belang dat er aandacht is voor alle inwoners en daarmee ook alle wijken in Harderwijk en Hierden. Naast het feit dat er op sommige vlakken bezuinigd moet worden, zal er ook gekeken moeten worden waar extra inkomsten gecreëerd kunnen worden.

Dit was voor mij de 1e keer om een raadsvergadering publiekelijk bij te wonen. Een vergadering met veel aansprekende thema’s waarvan verschillende direct effect hebben op ons allen.

Deel dit bericht

Labels: , , , ,