De omstreken van Harderwijk (on)veilig maken

Recreatiezonering.jpg
05 Ilonka Donker-Jak - vierkant.jpg
Door Ilonka Donker-Jak op 22 oktober 2021 om 14:19

De omstreken van Harderwijk (on)veilig maken

Het is herfstvakantie en wat is het dan fijn om heerlijke wandelingen te maken! Wandelingen bij het Beekhuizerzand, Staverden, de hei in Ermelo. Wat wonen wij toch in een mooie omgeving. Al enige tijd is het thema recreatiezonering in de provincie en dus ook in de gemeente Harderwijk het onderwerp van gesprek. 

Recreatiezonering houdt in dat op de Veluwe zones worden onderscheiden voor verschillende vormen en intensiteit van dagrecreatie. Zoals bijvoorbeeld het sluiten van gebieden vanwege (wild)rustgebied tot het openstellen van gebieden voor recreatief gebruik.

De omstreken van Harderwijk (on)veilig maken
De provincie Gelderland is partner in het samenwerkingsverband Veluwe Alliantie. Hierin zijn alle overheden, recreatieondernemers en natuurorganisaties vertegenwoordigd. Op 23 november aanstaande organiseert de provincie een digitale informatiebijeenkomst om alle belangstellenden op de Veluwe te informeren over het concept zoneringsplan voor de hele Veluwe. Bijgaand ook de link over het proces om tot een goed besluit te komen in de provincie als het gaat om de recreatiezonering. 

Bescherming voor mens, flora en fauna
Omdat recreatiezonering ook van invloed is op ons, als inwoners van Harderwijk, is het goed om mee te denken in dit proces. Het is niet alleen natuurbescherming, het is ook het behouden van vrijheid om van onze mooie omgeving te kunnen blijven genieten. Het is belangrijk om goede keuzes: wat sluiten we af voor bescherming en behoud van de natuur en wat willen we toegankelijk houden voor iedereen. En als we het toegankelijk houden voor iedereen, moet dit dan gratis zijn of is het logisch om hiervoor een bijdrage van de bezoeker te vragen? Deze keuzemogelijkheden worden meegenomen in de gemeenteraad zodat er een goed advies gegeven kan worden aan de wethouder om dit mee te nemen in het bredere overleg met de overige gemeenten en de Provincie.

Voor Harderwijk geldt dat er gesproken wordt over de invulling van de verbinding van de mountainbike route over het Hulshorsterzand (Klarenweg-Hierderweg) en de precieze ligging van een altijd toegankelijk wandelpad tussen Klarenweg en Oude Klarenweg op het Hulshorsterzand.

Meedenken en meedoen
Graag zien wij u op een van de digitale informatie bijeenkomsten of in de fractie als u uw ideeën met ons wilt bespreken. Natuurlijk kunt u ons ook een berichtje via e-mail sturen.

Deel dit bericht

Labels: , , ,