Duurzame afvalinzameling

vuilnis.jpg
1. Mirjam Driest - Wijnholds - vierkant
Door Mirjam Driest-Wijnholds op 11 november 2021 om 12:41

Duurzame afvalinzameling

Installatie kindercollege
Donderdagavond begon de raadsvergadering met de installatie van de nieuwe kinderburgemeester en -wethouder Lana al Hussein en Veerle ter Beek. We namen afscheid van de ‘oude’ kinderburgemeester en -wethouder Daan en Lissy.

Intocht Sinterklaas
Deze avond is er gestemd over de motie van Gemeentebelang om Zwarte Piet toch weer toe te staan bij de intocht van Sinterklaas. Wij hebben tegen deze motie gestemd omdat we het belangrijk vinden dat het Sinterklaasfeest een feest is waarbij alle kinderen zich welkom voelen. En een kinderfeest is geen fijn feest als mensen of kinderen hier onbedoeld pijn door oplopen.

Warmtevisie en isolatie
We hebben een besluit genomen over warmtevisie. De ChristenUnie heeft een motie ingediend waarin we vragen om het isoleren van woningen sneller, slimmer en socialer aan te pakken. Belangrijk is dat ook mensen met een kleinere beurs de mogelijkheid krijgen hun woning te isoleren. Deze motie kreeg brede steun van de gemeenteraad, alleen Harderwijk Anders stemde tegen.

Debat begroting
In deze vergadering stond het debat over de begroting centraal. Namens de ChristenUnie heb ik in onze bijdrage aandacht gevraagd voor de bestaanszekerheid en WMO, de stijgende energielasten en de overlast van houtstook.

Het onderwerp waar we deze avond uitvoerig over hebben gediscussieerd was de VANG en de daarbij horende afvalstoffenheffing. Vanaf januari voeren we VANG in en gaan we anders betalen voor ons afval. Doel van de invoering van VANG is het verminderen van ons afval. De ChristenUnie is blij met de keuze van de raad om voor nascheiding te kiezen. Nascheiding houdt in dat we papier, glas en textiel scheiden en ons overige afval, dus ook plastic, metaal en drinkpakken, bij ons restafval doen. Bij nascheiding worden door de afvalverwerker de bruikbare grondstoffen uit ons restafval gehaald. Deze wijze van afval inzamelen is het beste voor het milieu. Vanaf januari betalen inwoners een vast tarief en een variabel tarief per lediging van de container. Naast deze verandering in de bekostiging van afvalinzameling, zien we dat de kosten van afvalverwerking de laatste jaren enorm zijn gestegen. Voor ons is van belang dat de woonlasten betaalbaar blijven en dat we kiezen voor een duurzame manier van afvalverwerking.

In de raadsvergadering van volgende week zullen we een besluit nemen over de begroting.

Labels: , , , ,