Berichten over maidenspeech

  1. participatie.jpg

    Maidenspeech Fenneke Fredrikze: help ouderen een zingevend bestaan op te bouwen

    Op donderdag 18 februari werd er een raadsdebat gehouden over de vraag hoe om te gaan met 60-plussers in de bijstand. De raad had eerder in een motie gevraagd of het niet mogelijk is om deze groep vrij te stellen van de sollicitatieplicht. Wettelijk kan dit niet en het debat ging er over wat dan wel het meest recht doet aan deze doelgroep.

    Voor raadslid Fenneke Fredrikze was het de eerste keer dat ze de gemeenteraad mocht toespreken in een debat (maidenspeech). Lees hieronder haar bijdrage.

    Lees meer over "Maidenspeech Fenneke Fredrikze: help ouderen een zingevend bestaan op te bouwen"