Mobiliteit in de regio

brug A28.jpg

Mobiliteit in de regio

Mobiliteit in de regio gaat ons allen aan. En mobiliteit staat onder druk.
Vrijdagavond 1 maart organiseerde CU Ermelo samen met oa ChristenUnie Harderwijk en CU Gelderland een avond over mobiliteit.
Met een gevarieerd publiek vanuit de regio en met de verschillende politieke kleuren ontstond er een mooi gesprek.
De sprekers op deze avond: Marcel Companjen (wethouder CU Harderwijk), Janneke Slingerland (statenlid nr2. CU Gelderland), Dirk Vreugdenhil (lijsttrekker  CU Gelderland) en Eppo Bruins (lid tweede kamer CU) namen ons mee in hun denkrichtingen en mogelijke oplossingen voor de A28 en Vliegveld Lelystad.

Een verslag

A28 problematiek

Stimuleer openbaar vervoer

De A28 is een veelbesproken gespreksonderwerp van de afgelopen jaren. Inmiddels staat de A28 in de top 10 van fileveroorzakers. Marcel Companjen (wethouder CU Harderwijk) geeft aan een deel van de oplossing te zoeken in verbetering van het spoor door van Harderwijk een intercity station te maken. Goede en snelle treinverbindingen stimuleren het laten staan van de auto. Minstens zo belangrijk is, dat de trein minder CO2 uitstoot en dus duurzamer is. Wel rijst dan in Ermelo de vraag: mooi en goed dat intercitystation, maar in Ermelo kennen we 3 drukke spoorwegovergangen die ons dorp doorkruisen. Als dit plan doorgaat of als er om het kwartier sprinters gaan rijden, dan lopen de – nu al lange – wachttijden bij deze overgangen verder op en kan dit gevaarlijke situaties opleveren. De woorden tunnel en ondertunnelingen vielen dan ook snel. Iets wat niet makkelijk is te realiseren in ons centrumgebied en iets waar de gemeenteraad van Ermelo zich al vaker over heeft gebogen. Maar volgens Eppo Bruins (Tweede Kamerlid CU) is ondertunneling in Ermelo wel iets wat je in het grote plaatje van intercitystation in Harderwijk, van extra spoorlijnen die aangelegd moeten worden in de regio, moet meenemen. Dat gaat geld kosten en daarvoor zullen gemeenten en provincie aan de bel moeten trekken nu er een nieuw plan voor het spoor is gepresenteerd door het ministerie. Maar het geeft hoop als je dit als regio, provincie en landelijk gezamenlijk zou willen oppakken.

Zorg voor een snelle fietsverbinding F28

De F28 als alternatief voor de A28 werd ook besproken. F28 is de snelle fietsroute van Zwolle naar Amersfoort. Want naast de trein rijden er ook steeds meer mensen op een snelle elektrische fiets. Een goede en snelle fietsverbinding is nodig en Dick Vreugdenhil wist te noemen dat de provincie Gelderland nog weinig snelle fietsroutes kent. Waar wachten we dus nog op?!

Wees creatief en speel in op toekomstige verwachtingen

Een duidelijke oproep uit het publiek was ook om verder te kijken dan de meest voor de hand liggende oplossingen. Ontwikkelingen gaan immers snel. Waar zijn we over 10 jaar? Jonge mensen gaan niet meer voor bezit, maar delen auto’s en wellicht wordt er dan gereden met slimme elektronica in ‘treintjes’, zoals daar nu al mee wordt geëxperimenteerd voor vrachtvervoer op de weg.

Bekijk de foto's

Vliegveld Lelystad en de laagvliegroutes

Met de aankondiging van de minister dat Lelystad Airport zeker opengaat, komt het er op aan. Wat betekent het als de lage aanvliegroutes blijven bestaan? Janneke Slingerland (Statenlid met mobiliteit in de portefeuille) is duidelijk en wil geen laagvliegroutes over de Veluwe.

Eppo Bruins is inmiddels behoorlijk ingewerkt op het onderwerp Vliegveld Lelystad en aanvliegroutes. Als Tweede Kamerlid heeft hij intensief contact met burgerexperts uit Overijssel en Gelderland die meedenken en nareken waar het ministerie van Infrastructuur mee komt. En wie kan de gevolgen voor de inwoners en de Veluwe verder al overzien?

Voorwaarden openstelling Lelystad Airport

Eppo Bruins neemt duidelijk positie in namens de ChristenUnie. Hij heeft drie voorwaarden voor het openstellen Lelystad Airport:

 1. De getallen moeten kloppen in het proces, anders op de rem tot ze kloppen;
 2. Zo snel mogelijk af van laagvliegroutes met harde einddata;
 3. Geen autonome groei: alleen verplaatsen van vakantievluchten van Schiphol.

Het idee dat hij namens de CU lanceerde om de vluchten te verplaatsen over het IJsselmeer is langdurig en breed besproken en onderzocht mede ook door de burgerexperts. Het kan worden meegenomen bij de herindeling van het luchtruim en een alternatief bieden omdat het veel minder inwoners zal belasten. Dat is waar de CU in de Tweede Kamer voor gaat: de minste overlast.

Betrokken burgers en veel vragen uit het publiek

Bij de vele onderwerpen kwamen er ook veel vragen uit het publiek. Een kleine selectie:

 • Mooi dat CU Gelderland zo stellig is over geen lage aanvliegroutes, maar hoe sterk kun je dit maken?
  De provincie besluit niet, maar oefent zeker invloed uit.
 • Moeten we het vliegen ook niet veel hoger belasten?
  De minimale 7% waar de CU ook achterstaat, is een begin.
 • Zelf minder gaan vliegen en meer de trein nemen. Wie denkt hier over na en voert dit ook uit?
  Op Europees niveau kan worden gewerkt aan snellere treinverbindingen. Ook vliegroutes houden niet op bij de grens en moeten internationaal worden aangepakt.

Afsluitend

We kijken terug op een mooie avond. Een avond waarin regio, provincie en landelijk bijeen kwamen om mobiliteit te bespreken. Betrokken inwoners van de Noordwest Veluwe discussieerden mee. Het is ook nodig om samen op te trekken en de beste oplossingen te zoeken waar alle betrokkenen mee uit de voeten kunnen. De vragen zijn nog niet allemaal beantwoord. De problemen nog niet opgelost. Maar we zijn op weg! Op naar een Waardevol Gelderland!

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , ,