Vergroen de belastingen via groene leges!

groene leges.jpg

Vergroen de belastingen via groene leges!

De ChristenUnie Harderwijk vindt vergroening van de lokale belastingen een veelbelovend instrument om mensen te helpen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Daarom heeft raadslid Marcel Heldoorn vragen gesteld aan het college over zogenaamde ‘groene leges’.

De ChristenUnie wil dat mensen niet gestraft worden als ze duurzaam willen bouwen of verbouwen.

Vragen aan het college

ChristenUnie-raadslid Marcel Heldoorn vraagt namens zijn fractie het college of zij bekend zijn met het begrip groene leges en wat zij vinden van de ervaringen die zijn opgedaan in andere gemeenten. Ook vraagt hij of het college iets ziet in een proefproject om korting te geven voor vergunningsaanvragen bij duurzame bouw of verbouwingen.

Wat zijn leges?

Leges zijn heffingen die aan de gemeente betaald moeten worden voor bepaalde diensten, zoals het verstrekken van een paspoort of het voltrekken van een huwelijk. Als iemand een vergunning nodig heeft om te kunnen bouwen of verbouwen, moet hij bouwleges betalen.

En groene leges?

We hebben het over groene leges als er geen of lagere leges geheven worden voor activiteiten passen binnen de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

Waarom is dit nodig?

Op dit moment is de hoogte van de leges afhankelijk van de bouwkosten. Gebruik van duurzame bouwmaterialen, extra isolatie en  nieuwe vormen van energievoorziening zijn meestal duurder dan de reguliere bouwwijze. Daardoor worden dus ook de leges hoger. Daarmee vormen deze leges een drempel om tot het nemen van duurzaamheidsmaatregelen over te gaan. Marcel:

“Je wordt dus gestraft als je meer wilt uitgeven aan duurzaamheid. Wij willen groene leges die mensen niet straffen, maar stimuleren om het goede te doen op het gebied van duurzaamheid.”

Haalbaarheid

Het idee van groene leges is nieuw voor Harderwijk, maar in meerder gemeente is dit al ingevoerd of wordt ermee geëxperimenteerd. De gemeente Enschede geldt als pionier en goed voorbeeld. Daar is in 2016 gestart met vergroening van de leges. Voor vergunningen met duurzaamheidsmaatregelen werden geen leges in rekening gebracht. Dit leidde tot een grote aantal aanvragen. Binnen nog geen jaar was er al meer dan 8 ton aan korting gegeven op de leges, terwijl de gemeenteraad van Enschede aanvankelijk 1,5 ton had begroot.

Dat laat zien dat we goed moeten nadenken wie we hoeveel korting willen geven en waarvoor. De ervaringen in andere gemeenten laten zien dat het een instrument is dat je op veel verschillende manieren kunt invullen. Wij denken allereerst aan korting voor particulieren en het moet gaan om meer doen dan al verplicht is.”, aldus Marcel Heldoorn.

Hij hoopt dat het college net zo enthousiast is als de ChristenUnie-fractie en wacht de antwoorden met veel interesse af.

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , , , , , ,