Harderwijk krijgt vuurwerkvrije zones op initiatief van de ChristenUnie

Vuurwerkvrije buurt.jpg

Harderwijk krijgt vuurwerkvrije zones op initiatief van de ChristenUnie

Op initiatief van de ChristenUnie gaat de gemeente Harderwijk een proef met vuurwerkvrije zones uitvoeren. Deze zal tijdens de komende jaarwisseling voor het eerst gehouden worden. "Er komt een vrijwillige vuurwerkvrije zone, waarbij bewoners zelf een belangrijke rol spelen in de handhaving", aldus de gemeente. "Ook gaat de gemeente op verzoek van eigenaren van publieksgebouwen verplichte vrije zones aanwijzen."

Het besluit komt voort uit de motie 'Aanpak vuurwerkoverlast' van de ChristenUnie die met maar 6 stemmen tegen kon rekenen op brede steun in de gemeenteraad. De zones zijn plekken waarbinnen géén vuurwerk afgestoken mag worden zodat de overlast teruggedrongen kan worden en onveilige situaties niet voorkomen.

Vrijwillig vuurwerkvrije zones

Inwoners kunnen zelf een 'vrijwillig vuurwerkvrij gebied' aanvragen bij de gemeente. Bewoners spreken daarmee af geen vuurwerk af te steken in dit gebied en handhaven dit zelf, dus moeten elkaar durven aan te spreken. De gemeente faciliteert dit met borden en posters. Het aanvragen van een gebied kan van oktober tot 1 december. 

Verplicht vuurwerkvrije zones

Eigenaren van publieksgebouwen kunnen tot 1 november een aanvraag indienen voor een verplichte vuurwerkvrije zone. De gemeente beoordeelt samen met politie en Stadstoezicht de aangevraagde locaties op de noodzaak om een vrije zone in te stellen. 

Effect onderzoeken

De proef wordt in het eerste kwartaal van 2020 geëvalueerd samen met betrokken inwoners, instellingen en professionals. Dan zal er ook gekeken worden of er structurele vuurwerkvrije zones komen en of de vrijwillige zones effect hebben. 

Deel dit bericht

Labels: , , , , , , , , ,