Onderzoek of inkomenseisen voor vrije huursector bijdragen aan verkorting van de wachtlijst voor een sociale huurwoning!

tiny houses

Onderzoek of inkomenseisen voor vrije huursector bijdragen aan verkorting van de wachtlijst voor een sociale huurwoning!

Wij willen een goed en betaalbaar huis voor iedereen. Raadslid Marcel Heldoorn vraagt het college of het stellen van inkomenseisen voor de vrije huursector een geschikt middel is om de positie van huurders die teveel verdienen voor een sociale huurwoning te verbeteren.
Marcel: “In Harderwijk zijn er lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Er gebeurt al veel, maar deze maatregel kan zorgen voor extra doorstroming. Als mensen makkelijker verhuizen van een sociale huurwoningen naar een vrije sector woning wordt de wachttijd ook korter. Alle beetjes helpen.

De aanleiding voor de vragen is het initiatief van de gemeente Den Haag om inkomenseisen te stellen aan mensen die in aanmerking willen komen voor huizen in de zogenaamde middenhuur (720—950 euro). Traditioneel gelden inkomenseisen alleen voor sociale huurwoningen (tot 720 euro).

Ik heb namens de fractie hoe het college aankijkt tegen deze Haagse aanpak. Ook wil ik graag weten of een vergelijkbare aanpak in Harderwijk zou kunnen bijdragen aan een verbeterde positie van de middeninkomens (huishoudens met een bruto inkomen tussen 36.000 en 45.000 euro) op de huurmarkt en een betere doorstroom van huurders uit de sociale sector naar het de vrije huursector.

Waarom is dit nodig?

De middeninkomens hebben het moeilijk op de woningmarkt in Harderwijk. Door strikte eisen komen zij minder snel of niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Tegelijkertijd stijgen de huur- en koopprijzen in de vrije sector en worden zij geconfronteerd met strengere hypotheeknormen. Huishoudens met een bruto jaarinkomen tussen 36.000 en 45.000 euro hebben daardoor steeds meer moeite om een betaalbare woning te vinden.Het gaat van (jonge) starters tot senioren en van alleenstaanden tot gezinnen.

En die lange wachtlijst voor sociale huurwoningen dan?

Een groter en goed toegankelijk middensegment is waardevol voor heel veel huishoudens. Allereerst voor de doelgroep zelf, die dan sneller een geschikte woning kan vinden. Maar ook voor woningzoekenden in de sociale sector, die erbij gebaat zijn dat zittende huurders makkelijker kunnen doorstromen als zij minder concurrentie ervaren van woningzoekenden met hogere inkomens. Wij vinden het heel belangrijk dat de wachttijden voor sociale huurwoningen worden teruggedrongen.


“Misschien is dit niet het ei van Columbus, maar ieder verkorting van de wachttijd is wel winst.”

Marcel Heldoorn
Raadslid

Bijlagen

Labels: , , , , , , , , ,