Mijn uitstapje naar Frankrijk | verslag van een wijkschouw

Drone_Frankrijk.png
05 Ilonka Donker-Jak - vierkant.jpg
Door Ilonka Donker-Jak op 4 september 2019 om 21:00

Mijn uitstapje naar Frankrijk | verslag van een wijkschouw

De wijkschouw in wijk Frankrijk

Wijkplatform Frankrijk organiseerde op 4 september een wijkschouw. Een wijkschouw is een wandeling door de wijk om een goed beeld te krijgen van de leefbaarheid en de veiligheid in een wijk. Wijkbewoners kunnen hun ideeën, zorgen en problemen op een makkelijke manier bespreekbaar maken.

Raadslid Ilonka Donker sloot aan bij de wijkschouw in haar oude woonwijk Frankrijk en schreef daarover het volgende verslag.

Vorige week liep ik mee met de wijkschouw in mijn ‘oude wijk’ Frankrijk. In maart ben ik verhuisd naar Drielanden, vandaar..:)

Groenonderhoud

Tijdens de wijkschouw is er met de wijkbeheerder gesproken over het verschil tussen de niveaus van groenonderhoud A en B. We constateerden dat er soms sprake is van de verschil in interpretatie en beleving. Sommige groenstroken doen verwilderd aan. Bewoners hebben het gevoel dat er eerder sprake is van niveau C of D onderhoud, ondanks het feit dat er niet of nauwelijks onkruid in staat. Technisch gezien dus geen reden om in te grijpen door de gemeente. Het blijkt dus dat beleving en techniek niet altijd hand in hand gaan.

Goed voorbeeld

Een aantal buren hebben vanwege deze beleving met elkaar een groenstrook ‘geadopteerd’. Er zijn mooie plannen gemaakt om een verwilderd stukje grond bij de Broeklaan te veranderen naar een mooie tuin! Goed initiatief! De buren gaan een mooi plan indienen en daar waar het kan, denkt de wijkbeheerder mee.

Zwerfvuil, hondenpoep, verkeersveiligheid

We spraken ook over zwerfvuil en hondenpoep. Deze thema’s blijven lastig om op te lossen, omdat dit vooral een mentaliteitsprobleem is.
Laten we toch met elkaar de boel schoonhouden! Ruim afval op en gooi de ontlasting van je hond in de daarvoor bedoelde prullenbakken. Met elkaar houden we Harderwijk een schone mooie stad!

Vervolgens werd de verkeersveiligheid besproken in de wijk. Bewoners vinden dat er te hard wordt gereden op de Krommekamp. Er werd voorgesteld om binnenkort weer een snelheidsmeting te doen om mensen bewust te maken van de snelheid waarmee ze door de buurt rijden.

Doordat er betrokken mensen zijn in de wijk die zorg hebben en zorg willen dragen voor de wijk Frankrijk was deze wijkschouw een succes. Fijn dat wijkplatform Frankrijk, de wijkmanager en de wijkbeheerder dit initiatief weer genomen hebben, top! De volgende keer ga ik zeker weer mee….

Ilonka Donker-Jak
raadslid

Deel dit bericht

Labels: , , , , , ,