Alleen nog reclame in de bus met een ja/ja-sticker?

ja-ja-sticker.jpg

Alleen nog reclame in de bus met een ja/ja-sticker?

Onlangs heeft de rechter bepaald dat Amsterdam de ja/ja-sticker mag invoeren. Voorheen moesten huishoudens aangeven dat ze géén ongeadresseerd reclamedrukwerk wilden ontvangen, maar sindsdien is dat andersom en ontvangen ze alleen nog folders als ze hebben aangegeven dat wél te willen. Met een ja/ja-sticker dus.

Raadsleden Ilonka Donker (ChristenUnie) en Thijs Melkert (D66) hebben daarover vragen gesteld aan het College.

In uw antwoord van 2 januari 2018 geeft u aan dat in FASE 1 VANG (Van Afval Naar Grondstof) de keuze wordt voorgelegd, om net als in Amsterdam over te stappen op een “Opt-in systeem”. Naar het inzicht van ChristenUnie en D66 is de “Opt-in” methode, de methode met de meeste milieuwinst. Want wat niet gedrukt en verspreid wordt hoeft ook niet opgehaald en gerecycled te worden. Bovendien zijn er ook mogelijkheden voor inwoners om zich aan te melden om specifieke reclamefolders nog wel – geadresseerd – te ontvangen. Op die manier kunnen ook (lokale) ondernemers tegemoet worden gekomen om wel hun folders te kunnen blijven verspreiden.
Het gerechtshof oordeelde 24 september jongstleden dat de invoering in Amsterdam gerechtvaardigd is.
Daarnaast is slimmer omgaan met materialen en grondstoffen naar onze mening niet alleen onderdeel van VANG, maar zou een uitgangspunt van breder denken moeten zijn.
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
 1. Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de invoering van een “Opt-in” systeem?
 2. Is het college het met de fracties van ChristenUnie en D66 eens dat het besparen van het gebruik van materialen en grondstoffen niet per se gekoppeld dient te zijn aan de invoering van VANG?
  1. Zo niet, hoe ziet het college dit onlosmakelijke verband dan wel?
 3. Is de overgangstermijn van 20 maanden om een “Opt-in” systeem in te voeren van toepassing, of is 1 januari 2020 al een mogelijkheid?
  1. Zo ja, zijn er nog specifieke acties nodig om dit uit te kunnen voeren?
  2. Zo niet, welke termijn acht het college dan wel reëel voor de invoering?
 4. In hoeverre worden ook de producenten van reclamefolders betrokken?
 5. Op welke wijze is er momenteel sprake van toepassing van promotie van de Ja/Nee en de Nee/Nee-sticker? Welke resultaten ziet het college hierin?

Graag zien wij de gemotiveerde beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet.

Namens de fracties van de ChristenUnie Harderwijk-Hierden en D66 Harderwijk-Hierden,

Ilonka Donker- Jak (ChristenUnie) & Thijs Melkert (D66)

Labels: , , ,