Oud en Nieuw ... een feest voor iedereen!

vuurwerk-en-hulpverleners.jpg

Oud en Nieuw ... een feest voor iedereen!

ChristenUnie pleit voor vuurwerkverbod voor particulieren

Op initiatief van de ChristenUnie is er deze jaarwisseling een proef met vuurwerkvrije zones gehouden, waarbij bewoners zelf een belangrijke rol spelen in de handhaving. Deze zones zijn bedoeld om de vuurwerkoverlast overlast terug te dringen of om onveilige situaties te voorkomen.

Er is één aanvraag gedaan voor een vuurwerkvrije zone, bij een hondenlosloopterrein. De aanvrager vertelde mij dat er rond de jaarwisseling veel gebruik gemaakt is van het vuurwerkvrije veldje. Ook door hondenbezitters van buiten de wijk! Een vuurwerkvrije zone voorziet dus duidelijk in een behoefte.

Oud en Nieuw moet een feest zijn voor iedereen, maar dat is het nu niet. We zullen een alternatief moeten vinden voor de wijze waarop we samen oud en nieuw vieren.

Tegelijkertijd blijkt ook dat juist het particuliere initiatief voor een aantal mensen een drempel is om een aanvraag voor een vuurwerkvrije zone te doen. Onze fractie heeft inwoners gesproken die geen aanvraag durfden te doen omdat ze het lastig vinden om het onderwerp bespreekbaar te maken.. Ook gaf iemand aan angst te hebben voor ‘extra vuurwerk in zijn tuin’. De pilot vuurwerkvrije zones heeft wat ons betreft onvoldoende geleid tot gewenste vermindering van de vuurwerkoverlast. 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw is de traditie van het afsteken van vuurwerk door particulieren ontstaan. Sinds die tijd is er nogal wat veranderd en zijn we ook tot nieuwe inzichten gekomen. 
Zo is de hoeveelheid en de zwaarte van het vuurwerk is toegenomen en ieder jaar wordt er meer illegaal vuurwerk onderschept en afgestoken. En dat terwijl steeds duidelijker wordt dat vuurwerk niet alleen feestelijke aspecten met zich meebrengt. Natuurlijk zijn er de ongelukken die ieder jaar gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan het afschuwelijke ongeluk in Arnhem.
Op de spoedeisende hulp van het St Jansdal kwamen afgelopen jaarwisseling 9 mensen binnen met verwondingen gerelateerd aan vuurwerk. De meeste verwondingen worden veroorzaakt door vuurwerk van anderen.

En dan hebben we het nog niet over de kleine groep mensen die vuurwerk bewust inzet om overlast, schade en onveiligheid te creëren. We bedoelen natuurlijk degenen die illegaal vuurwerk afsteken, die vuurwerk gebruiken om lantaarnpalen en prullenbakken of andermans eigendom te vernielen of die bewust! de hulpverleners die instaan voor onze veiligheid, politieagenten, ambulancemedewerkers en brandweerlieden, letterlijk onder vuur nemen.

Professionals pleiten terecht voor een verbod. Het handhaven van het verbod is essentieel en een kwestie van prioritering. We moeten de oproep van hulpverleners, artsen en deskundigen heel serieus nemen!

De fractie van de ChristenUnie is van mening dat veiligheid de doorslag moet geven en dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen. Daarom stellen we voor om het afsteken van vuurwerk voor te behouden aan lokale vuurwerkclubs. Deze clubs kunnen, als zij voldoen aan de eisen van de gemeente, voor en met de buurt, de wijk of het dorp het nieuwe jaar op een veilige manier inluiden. Verder gebruik van vuurwerk door consumenten wordt hiermee niet meer toegestaan.

De ChristenUnie wil graag een vervolgstap zetten in de aanpak van vuurwerkoverlast. Daarom stellen we vandaag nog vragen over het idee van de vuurwerkclubs aan het college van burgemeester en wethouders. Samen op weg naar een vuurwerkveilige stad!

Mirjam Driest-Wijnholds
fractievoorzitter ChristenUnie Harderwijk

Labels: , , , , , , , , , ,