Niet alleen!

nietalleen.jpg

Niet alleen!

Het is een onzekere tijd. Veel mensen hebben behoefte aan hulp en extra aandacht. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel initiatieven er nu ontstaan om elkaar te helpen. Ook door de overheid zijn ondersteunende maatregelen aangekondigd. 

Fractievoorzitter Mirjam Driest schreef over oa de maatregelen voor de kwetsbare groepen, zoals vluchtelingen, eenzame ouderen, dak- en thuislozen.

Wij hebben samen met alle andere partijen in de gemeenteraad in een brief aan het college gevraagd welke lokale maatregelen - aanvullend op de landelijke maatregelen - mogelijk zijn om de stad financieel door de coronacrisis te helpen. We denken hierbij aan ondersteuningsmaatregelen voor (sport)verenigingen, horeca, culturele instellingen, wijkcentra en bedrijven. We hebben het college ook specifieke aandacht gevraagd voor organisaties met een maatschappelijke functie, zoals de Voedselbank en Mensen in Nood, en voor kwetsbare groepen (vluchtelingen, dak- en thuislozen, budgethouders PGB en ondersteuning van thuisonderwijs). Op deze manier proberen we ons samen door deze crisis heen te slaan. De brief staat onderaan dit bericht.

Als je een hulpvraag hebt, kun je op de website van ZorgDat veel informatie vinden: https://zorgdat.nl/over-zorgdat/informatie-over-corona-en-harderwijk/

Maar je kunt met je hulpvraag ook terecht op de website www.nietalleen.nl. #Nietalleen is een platform waarop lokale hulpinitiatieven worden samengebracht en waar hulpbehoevende mensen - ouderen, eenzamen, overbelaste gezinnen - in deze kritieke dagen via 0800-1322 om hulp kunnen vragen. Praktische hulp of een luisterend oor. Je staat er niet alleen voor!

Laten we in deze tijd oog hebben voor elkaar en misschien nog wat meer dan normaal omzien naar onze kwetsbare medemens.

Mirjam Driest-Wijnholds
fractievoorzitter ChristenUnie Harderwijk

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: , , , ,