Kansen van jongeren en spoedzoekers op huurwoning in Harderwijk helaas gehalveerd

rood huur huis

Kansen van jongeren en spoedzoekers op huurwoning in Harderwijk helaas gehalveerd

Donderdagavond ging het in de gemeenteraad over de verdeling van sociale huurwoningen. Op dit moment wordt ongeveer 20% van de woningen verloot. Bij een verloting maken ook starters (jongeren en andere spoedzoekers) een kans. Bij verdeling op basis van inschrijfduur niet, omdat ze dan minstens 8 jaar ingeschreven moeten staan.

Helaas is een voorstel van de PvdA en Gemeentebelang om het aantal woningen waarvoor geloot mag worden te beperken tot maximaal 10% aangenomen. Daarmee worden de toch al kleine kansen van starters dus gehalveerd.

Raadslid Marcel Heldoorn legt het hieronder uit.

De feiten

Slaagkans naar leeftijd (2019)

In de tabel hiernaast staat de kans van een bepaalde leeftijdsgroep op een huurwoning. Dus iemand van 20 jaar had in 2019 een kans van 1 op 40 (2,5%) om een huurwoning te bemachtigen. Zoals te zien is verschilt de slaagkans per leeftijdsgroep nogal. Dat komt omdat woningen op twee manieren verdeeld worden: 1) inschrijfduur en 2) loting.

Hoe langer je ingeschreven staat, hoe meer kans op een woning. Op dit moment moet je minimaal 8 jaar ingeschreven staan voor je in aanmerking kan komen voor een huurwoning. Omdat jongeren, die zich pas op hun 18e mogen inschrijven, zo geen enkele kans maken is besloten dat er ook woningen verloot worden. Dat geeft ook ander zogenaamde spoedzoekers een kans; denk aan mensen die in Harderwijk zijn komen werken of wegens mantelzorg hier willen komen wonen. 

Voor jongeren is loting de enige manier om ook een (kleine) kans te hebben op een huurwoning. 
Daarover schreef ik al eerder: Loting geeft jongeren hoop en perspectief op een woning. Halveer hun kans niet!

Het voorstel

De PvdA en Gemeentebelang stelden voor om het lotingspercentage te beperken tot maximaal 10%. Een reden die zij daarbij noemden, was dat loting niet eerlijk zou zijn voor mensen die al een inschrijfduur hebben opgebouwd en dan zien dat iemand door loting eerder een woning krijgt toegewezen.

Ons standpunt

De ChristenUnie zet zich in voor de kansen van iedereen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. En als er dan mensen of groepen zijn met een mindere uitgangspositie dan heeft de overheid de plicht om daar iets aan te doen. 

Wij maken ons sterk voor de kansen van starters, voor waardig wonen voor ouderen, voor betaalbaar wonen voor iedereen.

Daarom zijn wij tegen het voorstel om het lotingspercentage te beperken tot 10%. 

Standpunt Uwoon en huurdersraad Woonwijs

Voor de vergadering stuurde woningcorporatie Uwoon een brief om de gemeenteraad te vragen om tegen het voorstel te stemmen. Uwoon werkt in overleg met de gemeente aan het verkleinen van de verschillen in slaagkans tussen de verschillende groepen. Loting is een middel dat hiervoor gebruikt wordt.

Al eerder had mevrouw Marijke van Prooijen, voorzitter van Huurdersraad Woonwijs, de belangenbehartiger van de huurders van Uwoon de raad gevraagd om niet in te stemmen met dit voorstel. Zij pleitte er voor om het systeem van loting te houden zoals het nu is. "In het begin was er best koudwatervrees", maar de praktijkervaringen zijn goed en er komen geen klachten binnen.

De stemming

Helaas is het voorstel aangenomen. PvdA, Gemeentebelang, Harderwijk Anders, VVD en GroenLinks stemden voor (15 stemmen).
ChristenUnie, CDA, D66 en SGP (13 stemmen) stemden tegen.

Marcel Heldoorn
raadslid ChristenUnie

Bijlagen

Labels: , , , , , ,