Afval zelf scheiden of dat achteraf laten doen?

Plastic afval.jpg

Afval zelf scheiden of dat achteraf laten doen?

Bronscheiding of nascheiding?

Als het gaat over afvalscheiding zijn er twee verschillende aanpakken: bronscheiding en nascheiding.

Bij bronscheiding wordt afval door inwoners zelf gescheiden worden in aparte containers. Dat doen we in Harderwijk met GFT, papier, glas, textiel, enz. Nascheiding kennen we van de grijze container. Bij de afvalverwerker wordt het afval gesorteerd en worden waardevolle stoffen er uit gehaald: metaal, plastic, enz. 

Hieronder een filmpje om te laten zien hoe nascheiding werkt.

Deel dit bericht

Labels: , , ,