Nieuw raadslid bezorgd over ventilatie op scholen

ventilator

Nieuw raadslid bezorgd over ventilatie op scholen

Deze maand zijn de scholen zijn weer volledig opengegaan. Schoolgebouwen moeten goed geventileerd zijn om eventuele coronabesmettingen te voorkomen. Volgens het RIVM gaat goede ventilatie de verspreiding van het coronavirus tegen.

Ons nieuwe raadslid Fenneke Fredrikze wil van het college weten hoe het nou eigenlijk zit met de ventilatie op scholen.

Ventilatie is een steeds terugkerend onderwerp als het gaat over scholen, kinderdagverblijven en openbare gebouwen. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de zogenaamde aerogene verspreiding van het virus, lijkt het wel een rol te spelen in de verspreiding en wordt er steeds meer belang gehecht aan goede ventilatie.

Een minimumeis voor ventilatie is het ‘bouwbesluit’. Dit bouwbesluit is in de loop van de jaren aan de stand van techniek en eisen aangepast, maar houdt geen rekening met het Covid-19 virus. Het is mogelijk dat oudere schoolgebouwen niet aan de huidige minimumeisen van het bouwbesluit voldoen. Ook kan als gevolg van wisseling van functie van lokalen de ventilatie voor een lokaal niet meer voldoen aan de eisen. Dat geldt ook voor verplaatsingsruimte (trappen, gangen). Het RIVM adviseert in ieder geval experts in te schakelen om naar de ventilatiesystemen te kijken, waar nodig bij te stellen en in sommige gevallen misschien te constateren dat de ventilatie niet voldoet.

Voldoende reden voor ons om het college de volgende vragen te stellen:

  1. Is bij het College bekend of alle schoolgebouwen in onze gemeente hun lokalen en verplaatsingsruimten voldoen aan de minimumeisen van het huidig bouwbesluit om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan? Zo niet, is het College bereid dit te inventariseren?
  2. Hoe ziet het college erop toe dat de scholen de richtlijnen van het RIVM naleven aangaande de ventilatie?
  3. Is het College van plan om, conform de richtlijnen, in samenspraak met de schoolbesturen advies in te winnen van een onafhankelijk expert over de ventilatiesystemen en met name over het gebruik hiervan?
  4. Is het College van plan om op gepaste manier onze inwoners te informeren over de veiligheid en de luchtkwaliteit van schoolgebouwen?

Fenneke Fredrikze
raadslid ChristenUnie Harderwijk

Bijlagen

Deel dit bericht