Bidt u mee voor aanpak van mensenhandel in onze stad?

zwijgen.jpg

Bidt u mee voor aanpak van mensenhandel in onze stad?

Zondag 18 oktober is het Micha Zondag, waarop gelovigen en kerken stilstaan bij onrecht en armoede. Dit jaar is het thema: Delen in vrijheid. Een einde maken aan moderne slavernij is met de coronacrisis urgenter dan ooit. Mannen, vrouwen en kinderen die worden uitgebuit, zijn door de impact van de lockdowns nog kwetsbaarder geworden. Nemen wij als kerken en christenen onze verantwoordelijkheid?
Raadslid Ilonka Donker maakt zich sterk voor de aanpak van mensenhandel in Harderwijk en roept iedereen op om daarvoor te bidden.

‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken en aan blinden herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’  Lucas 4: 18—19

Vrijheid voor iedereen?

In Nederland is vrijheid heel belangrijk. Toch is deze vrijheid niet voor iedereen. Bij mensenhandel is er geen sprake meer van een persoonlijke vrijheid. Mensenhandel kent veel uiteenlopende verschijningsvormen. Het lijkt ver weg, maar veel is niet zichtbaar in je directe omgeving, in Harderwijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting, maar ook om criminele uitbuiting of gedwongen orgaanverwijdering. Slachtoffers en daders komen zowel uit Nederland als uit EU-lidstaten en derde landen. Tal van verschijningsvormen, verbonden door één rode draad: mensenhandel maakt een enorme inbreuk op de individuele vrijheid van mensen en is daarmee een van de ernstigste en meest complexe vormen van ondermijning.

De slachtoffers van mensenhandel hebben vele gezichten. Mensenhandel gaat over meisjes en jongens, vrouwen en mannen die onder vaak mensonterende omstandigheden gedwongen worden om te werken: Mensenhandel is het meisje dat door haar ‘vriendje’ gedwongen wordt om seks met andere mannen te hebben. Mensenhandel is ook het jongetje dat door zijn oom gedwongen wordt om winkeldiefstal te plegen. Maar mensenhandel is ook de asielzoeker die in een wasserij gedwongen wordt om onder erbarmelijke omstandigheden veel te lange, onbetaalde uren te draaien. Mensenhandel is de vrouw die naar Nederland kwam met de belofte van een mooie baan en vervolgens in een huis werd opgesloten waar zij dag en nacht huishoudelijk werk moet doen. En mensenhandel is ten slotte ook de illegaal in Nederland verblijvende jongen die gedwongen wordt seks te hebben met wildvreemde mannen. In 2019 is het programma gepresenteerd aan de Tweede Kamer onder de naam : ‘Samen tegen Mensenhandel’.

In Harderwijk staat het onderwerp nog niet hoog op de agenda en is het nog onvoldoende inzichtelijk gemaakt op welke schaal mensenhandel voorkomt in Harderwijk. Omdat we het niet direct zien  betekent het niet dat mensenhandel niet in Harderwijk voorkomt! Mensenhandel is niet openlijk zichtbaar maar speelt zich af achter gesloten deuren. Door Corona wordt nu de afstand tussen mensen  groter zodat er nog minder zicht is op wat er achter de voordeur afspeelt.

In 2022 moet iedere gemeente een duidelijke aanpak hebben als het gaat om mensenhandel. Graag willen wij uw gebed vragen om samen met de gemeente goed beleid op te gaan stellen. Het is dan belangrijk dat de signalen van mensenhandel worden herkend en er een goede aanpak vanuit de gemeente wordt gemaakt. Laten wij als  christenen met elkaar bidden voor deze mensen in het bijzonder en voor het bestuur van de gemeente om goed beleid te maken zodat menshandel in Harderwijk voorkomen kan worden.

Vrijheid is voor iedereen! Bidt u mee?

Alvast heel hartelijk bedankt!           

Ilonka Donker
raadslid ChristenUnie Harderwijk

Labels: , , ,